Obaly od mlieka treba vyhadzovať prázdne, bez zvyškov

361

Mlieko je v nápojových kartónoch, skle či plaste. Obaly treba vyhadzovať prázdne, bez zvyškov mlieka. PET fľaše od mlieka nie sú zálohované, tento obal sa vyhadzuje do žltej zbernej nádoby na plastový odpad. Uviedla to organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Envi-Pak.

„Nápojové kartóny a plastové fľaše pred vyhodením najprv stlačte, aby ste minimalizovali ich objem v zbernej nádobe, a vyhadzujte ich spolu s vrchnáčikom. Pri sklenej fľaši vrchnáčik vyhadzujte samostatne,“ vysvetlila riaditeľka komunikácie OZV Envi-Pak Katarína Kretter. Dodala, že ak sa dá, treba papierovú etiketu alebo inú nálepku od obalu odlepiť a vytriediť samostatne. Ak ľudia nevedia, ako obal správne vytriediť, pomôžu im aj symboly a informácie, ktoré sú na obaloch.

Organizácia zároveň pripomenula, že systém triedenia nie je na Slovensku jednotný. Nápojové kartóny patria do oranžovej zbernej nádoby na nápojové kartóny, no nie všetky obce takýto typ kontajnera majú. V niektorých obciach sa preto nápojové kartóny triedia spoločne s kovmi do červených zberných nádob a v iných zase spolu s plastmi a kovmi do žltých nádob.

Zdroj: TASR