Budúci pedagógovia sa vzdelávali v programe Akadémia veľkých diel

1684
Zdroj: Facebook SOŠ Pedagogická Bullova
Zdroj: Facebook SOŠ Pedagogická Bullova

Župná stredná odborná škola pedagogická na Bullovej 2 tento rok ponúkla študentom možnosť vzdelávať sa v programe Akadémia veľkých diel.

Tento program sa zameriava sa na rozvoj štyroch oblastí: kritické myslenie, čítanie s porozumením, sústredená práca a rozvoj charakteru. Tieto oblasti sú rozvíjané cez štúdium veľkých diel západnej civilizácie. Diskusný seminár Akadémie, v ktorom šesť študentov spoznávalo a debatovalo o významných dielach z oblasti výtvarného umenia, hudby, literatúry a filozofie, aj  napriek prerušenému vyučovaniu  pokračoval online.

Program 25 diskusných seminárov umožnil stredoškolákom zažiť také klasické vzdelávanie, ako ponúkajú úspešné školy v zahraničí (univerzita v Oxforde a Cana Academy). Blahoželáme trom úspešným študentkám, ktoré úspešne absolvovali celoročný program aj ostatným, ktorí sa ho zúčastnili.

Zdroj: Stredná odborná škola pedagogická Bullova 2