Čaká nás dôležité zastupiteľstvo

933

Náš úrad sa pomaly vracia do normálu. Včera sa konalo rokovanie komisií Zastupiteľstva BSK a čoskoro nás čaká samotné Zastupiteľstvo.

Posledné mesiace boli pre mňa aj kolegov zo župy veľmi náročné. Makali sme síce naplno, ale úrad fungoval v krízovom režime. Nekonali sa bežné porady, stretnutia ani zastupiteľstvá a kto mohol, tomu sme umožnili pracovať z domu.

Dnes po dlhom čase vidím našich poslancov na rokovaní komisií Zastupiteľstva BSK. Majú pred sebou náročnú úlohu, rozhodnúť o tom, ako bude župa po zvyšok roka hospodáriť. Dnes sme im predstavili náš návrh a Zastupiteľstvo, kde spoločne odhlasujú nový plán pre župu, bude 29. mája,“ povedal po stretnutí predseda BSK Juraj Droba.