Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi zorganizovalo hromadné darovanie krvi

955

V župnom zariadení sociálnych služieb Pod Karpatmi sa takéto hromadné darovanie uskutočnilo po prvýkrát. Celkovo sa nazbieralo 53 darcov a darovať mohlo 28 z nich.

„Medzi nimi bol aj najstarší darca dňa a jediný darca spomedzi prijímateľov Albín Vojčák, ktorý napriek veku a neľahkej životnej situácii ukázal, že dobré srdce nepozná vek, ani diagnózu. Darovať krv prišli zamestnanci zariadenia, ale aj zamestnanci mesta Pezinok a ďalší záujemcovia, ktorí sa vopred nahlásili do zoznamu darcov. Odber robil veľmi šikovný a zohratý 7-členný tím NTS SR z Ružinovskej nemocnice pod vedením MUDr. Janky Michalkovej. Veľmi sa tešíme vysokému záujmu o darovanie krvi obyvateľov mesta Pezinok a okolia a radi by sme projekt opakovane zaradili do našich aktivít v spolupráci s mestom Pezinok. Teší nás, že hoci nemáme financie na rozdávanie, môžeme aj takýmto spôsobom pomáhať spoločnosti a prispieť k vzájomnej spolupatričnosti a súdržnosti. Všetkým darcom srdečne ďakujeme a veríme, že si o 4-5 mesiacov projekt spoločne zopakujeme. Darovanie krvi totiž podľa výskumov prospieva nielen nášmu fyzickému, ale aj duševnému zdraviu.“

Projekt bol realizovaný v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a podporený dotáciou z rezervy primátora mesta Pezinok.

Foto: CSS PK