Červený semafor je v Bratislavskom kraji ešte prísnejší

2672

Sprísnené opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, platiace od dnešného rána, sa dotkli aj zariadení a inštitúcií v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Domovy sociálnych služieb majú zakázané návštevy v interiéroch, kultúrne zariadenia budú fungovať v obmedzenom režime podľa usmerní RÚVZ, školy sa riadia manuálom Ministerstva školstva SR a autobusy prímestskej dopravy sa pravidelne dezinfikujú.

V zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK oddnes platí zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti. Takisto sa neodporúča organizovať hromadné podujatia určené pre seniorov v akomkoľvek počte. Povinné je aj očkovanie klientov proti sezónnej chrípke a bakteriálnym pneumokokom. Nariadenia RÚVZ bratislavská župa rozšírila aj o ďalšie opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu koronavírusu a ochrániť zdravie a životy klientov, či zamestnancov. Jedným z nich je sprísnenie vychádzok – napr. v určitom čase a so sprievodom zamestnanca zariadenia a takisto návštev vonku, kde sa obmedzil počet a určil sa presný čas. Nariadenia RÚVZ sa dotkli aj fungovania plavární, kde bol počet návštevníkov znížený na 50 % zo stanovenej kapacity. Obmedzená tak bola prevádzka bazéna v Zariadení sociálnych služieb Gaudeamus, ktorý poskytuje služby tak klientom, ale aj verejnosti a športovým klubom.

Stredné župné školy postupujú v zmysle usmernení Ministerstva školstva SR. K 14.9. 2020 má BSK zatvorené tri triedy na troch stredných školách, a teda v domácom prostredí sa aktuálne nachádza takmer 80 žiakov. Ide o pezinské Gymnázium, bratislavské Gymnázium Ivana Horvátha a Tanečné konzervatórium E. Jaczovej. Priestory škôl, na ktorých boli pozitívne testovaní žiaci, boli dôkladne vydezinfikované. Pozitívne testovaná na Covid-19 bola aj zamestnankyňa na Gymnáziu L. Novomeského v Bratislave. Škola má dnes riaditeľské voľno a na celej škole prebieha dezinfekcia.

Nakoľko prišlo aj k zákazu usporadúvať hromadné podujatia nielen športovej, spoločenskej, ale aj kultúrnej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 100 osôb a v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 50 osôb, zmeny nastali aj v prípade divadiel v pôsobnosti BSK. Fungovať budú v zmysle nariadení RÚVZ s dôsledným dodržiavaním všetkých hygienických a protiepidemiologických opatrení. Predstavenia a plánované premiéry sa zatiaľ nerušia. Riaditelia kultúrnych zariadení budú situáciu sledovať a vyhodnocovať, či je rentabilné dané predstavenia v takom malom počte realizovať. 

Prímestská autobusová doprava premáva v plnom režime s platnosťou cestovných poriadkov od 1. 9. 2020. Autobusy sú pravidelne dezinfikované polymérom. Do autobusov je možný vstup len s rúškom, šatkou, šálom alebo čímkoľvek, čo prekryje ústa a nos. Rúška treba mať nasadené počas celej cesty. Dopravca Slovak Lines inštaloval do svojich autobusov mechanické zábrany, ktoré oddelili vodičov od cestujúcich. Platí aj zákaz sedieť v prvom rade sedadiel za vodičom.

BSK zostáva aj naďalej zodpovedným krajom a nič nenecháva na náhodu. Vedenie kraja permanentne sleduje epidemiologickú situáciu a už od júla apeluje a vyzýva na dodržiavanie všetkých opatrení a to tak u obyvateľov kraja, ale i Slovenska.