Cezhraničné exkurzie k Dňom otvorených ateliérov

23

V sobotu dňa 21.10.2017 sa uskutočnila Exkurzia organizácie Dolného Rakúska Kulturvernetzung NÖ k Dňu otvorených ateliérov v Bratislavskom samosprávnom kraji pre potreby projektu HERITAGE SK-AT v rámci Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Am Samstag, 21.10.2017 fand im Rahmen des Projektes HERITAGE SK-AT, Interreg V-A Programm Slowakei – Österreich eine Exkursion der Kulturvernetzung Niederösterreich zum Tag der offenen Ateliers im Selbstverwaltungskreis Bratislava, in der Slowakei.

Cezhraničné exkurzie k Dňom otvorených ateliérov

V sobotu dňa 21.10.2017 sa uskutočnila Exkurzia organizácie Dolného Rakúska Kulturvernetzung NÖ k Dňu otvorených ateliérov v Bratislavskom samosprávnom kraji pre potreby projektu HERITAGE SK-AT v rámci Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko. Slovenskí umelci a umelkyne nadchli 25 účastníkov exkurzie z Dolného Rakúska (záujemcovia o umenie a umelci) pestrosťou a kreativitou ich práce a diel. Navštívené boli nasledujúce ateliéry a umelci: Barbora Košicová, Vlasta Hubková, Agnesa Vavrinová, Zuzana a Dana Polaková, Luba Vanová, Martin Dzurek, Pavol Šimaj Juriček, Darina Lichnerová, Tomáš a Marian Polonský, Maria Španiková, Silvia Stranská a Helena Hrbatá.

V sobotu dňa 14.10.2017 navštívilo 25 slovenských účastníkov exkurzie (záujemcovia o umenie a umelci) z Bratislavského samosprávneho kraja Dni otvorených ateliérov v Dolnom Rakúsku. Program zahŕňal vybrané ateliéry na sprostredkovanie rozmanitosti výtvarného umenia v Dolnom Rakúsku.

Obe exkurzie priniesli účastníkom nové osobné kontakty a inšpirácie.