Chodník na pešej zóne je v aukcii. Staré Mesto chce zabrániť, aby sa pozemok predal do súkromných rúk

803

31. januára bola na stránke Registra ponúkaného majetku štátu (www.ropk.sk) vyhlásená aukcia na pozemok na uliciach Rybárska brána/Laurinská. Pozemok je vo vlastníctve štátu.

Staré Mesto si nemyslí, že by táto verejná komunikácia mala skončiť v súkromných rukách. „V záujme mestskej časti aj obyvateľov je, aby chodník v samom srdci pešej zóny zostal vo verejnom vlastníctve a mohol byť naďalej bezpečne a bez rizík využívaný verejnosťou,“ hovorí starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Aj preto Staré Mesto otázke vlastníctva pozemku začalo komunikovať s Okresným úradom Bratislava, ktorý je správcom pozemku a na najbližšom miestnom zastupiteľstve predloží mestská časť návrh na odkúpenie parcely mestskou časťou vo verejnom záujme.

Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy