CINEAMA 2022: Krajská súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby

856

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre organizuje Krajskú súťaž a prehliadku amatérskej filmovej tvorby. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci filmoví amatérski tvorcovia s trvalým bydliskom, alebo pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji, prihlásením sa do elektronického formulára na www.nocka.sk/chcemsaprihlasit v časovom rozpätí od 17. 1. do 3. 5. 2022. Súčasťou prihlášky je aj vloženie linku na stiahnutie filmu.

Súťaží sa v 3 vekových skupinách. Súťažiaci vo veku do 16 rokov, od 16 do 21 rokov a nad 21 rokov. Kategórie sú animovaný film, hraný film, dokumentárny film, publicistika, experiment, videoklip a nájdete ich v propozíciách, ktoré si môžete stiahnuť na www.nocka.sk a www.moska.sk

Súťažná projekcia amatérskych filmov pod názvom CINEAMA 2022 sa uskutoční 23. 6. 2022 v kinosále Kino FILM EUROPE v Pistoriho paláci na Štefánikovej 25. Súčasťou projekcie je aj odborný seminár s odborníkmi v oblasti kinematografie spojený s odovzdávaním cien. Projekcia je verejná a vstup na ňu je voľný.

Zdroj: MOS