Čo všetko sa dočítate v Zborníku Detskej univerzity Komenského.

913

Rok 2020 je pre všetkých nás vzhľadom na situáciu spôsobenú koronavírusom iný a tak sa Divadlo Aréna rozhodlo 18. ročník zorganizovať on-line. 

„Je mi nesmiernym potešením uviesť tradičný zborník prednášok netradičného ročníka DUK (Detská Univerzita Komenského). Ako jej účastníčky a účastníci sme sa každé leto spoznávali podľa tričiek a šiltoviek na nábreží Dunaja, pred Divadlom Aréna ale i cestou na pr.ednášky a workshopy. U mnohých z nás sa vytvorili dlhoročné kamarátstva, viacerí odovzdali vzdelávaciu štafetu svojim súrodencom. A aj keď odvtedy pretieklo množstvo vody, DUK rok čo rok odkrýva deťom ( i dospelým ) pútavú krajinu vedomostí. Dnes, keď už mám skúsenosti so zahraničným aj slovenským vysokoškolským štúdiom, tuším, že to bol práve vzťah k DUK, ktorý mi dal chuť aktívne vyhľadávať nové znalosti“.  Takto sa začína príhovor Anny Márie Urbanovej v zborníku z prednášok 18. ročníka DETSKEJ UNIVERZITY KOMENSKÉHO 2020.

Do štúdia, ktoré tvorilo deväť hlavných prednášok (z celkového počtu 44 prednášok spolu) sa zapojilo rekordných 911 študentov, z toho 364 študentov úspešne ukončilo štúdium s diplomom. Medzi nimi boli aj deti z Českej republiky, Grécka, Kuvajtu, Panenských ostrovov, Rumunska, Ukrajiny, USA a mnohých ďalších.  
Podmienkou získania absolventského diplomu bolo úspešné zvládnutie minimálne šiestich skúšobných online testov, ktoré pripravila do on-line priestoru spoločnosť DATALAN. 

A keďže virtuálny priestor je každého dosť veľký, všetky prednášky preto boli sprístupnené cez webovú stránku DUK aj pre nezaregistrované deti a ich rodičov. Tých bolo viac ako 5 000. 

Sprievodné podujatia sa konali čiastočne v čase keď boli opatrenia voľnejšie. Dali sa zorganizovať v obmedzenom počte a samozrejme za prísnych hygienických opatrení pre detských študentov aj na mieste, s osobnou účasťou. A ako to už pri DUK býva, podaktorí sa stretli po niekoľkýkrát. Navštívili spolu Galériu moderného umenia Danubiana, či tvorili v Slovenskej národnej galérii.  

No a PREČO vznikol čierny mor, PREČO potrebujeme imunitu, PREČO musia ostať ľudské práva nedotknuteľné, PREČO potrebujeme učiteľov keď máme Google a YouTube? A aké meno sa najčastejšie vyskytovalo medzi študentami 18. ročníka DUK?  

Odpovede na tieto a iné veľmi zaujímavé otázky sa dozviete v novučičkom zborníku, ktorý si môžete kúpiť v pokladni Divadla Aréna, alebo v kníhkupectvách.