COVID-19: Mobilné odbery pre imobilných sú zabezpečené

2376

Od 26. apríla až do odvolania sa budú v prípadoch, ak pacient nemá možnosť sa autom dopraviť na Mobilné odberné miesta a jeho stav nevyžaduje lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu, vykonávať odbery v domácom prostredí prostredníctvom ambulancie záchrannej zdravotnej služby. 

Odbery zabezpečí Záchranná zdravotná služba Bratislava a Záchranná služba Košice v počte jedna ambulancia na kraj, v prípade Bratislavského kraja sú to dve ambulancie. Na celom Slovensku je tak k dispozícii spolu deväť ambulancií. Kapacita jednej ambulancie je cca 5-8 odberov za 12 hodín. Tieto ambulancie nebudú k dispozícii na bežné výjazdy. 

Odbery budú indikovať pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva, regionálni hygienici, epidemiológovia, infektológovia. Ambulancie budú vysielané primárne k imobilným a vekovo alebo zdravotne ohrozeným obyvateľom. 

Vzorky budú prešetrované v štátnych laboratóriách.

Ministerstvo zdravotníctva zároveň pracuje na legislatívnom riešení. V budúcnosti rezort navrhuje uvedené odbery realizovať  prostredníctvom dopravnej zdravotnej služby za dodržania prísnych hygienických noriem.

Zdroj: mzsr