Cyrilo-metodská prehliadka speváckych zborov a krajská súťaž Viva il canto 2021

1093

Tradičná, už 25. Cyrilo-metodská prehliadka speváckych zborov Bratislavského kraja sa 5. júla uskutočnila v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci v galérii Labyrint. V tomto jubilejnom roku bola zároveň aj krajským kolom celoštátnej súťaže speváckych zborov Viva il canto.

Napriek problémom s nácvikmi zborov v pandemickom období sa prehliadky zúčastnili dva spevácke zbory súťažne – Cantus z Bratislavy a Animatus z Pezinka a dva spevácke zbory – Bystričan zo Záhorskej Bystrice a Hoštetňan z Vysokej pri Morave nesúťažne. Hosťami prehliadky boli spevácke zbory Vox aurumque z Trnavy a Zavarský komorný zbor s dirigentkou Hanou von Schlosser, program svojim vystúpením obohatila aj jedna z porotkýň Mgr.art. Klaudia Vašinová sólovým spevom s hudobným sprievodom klavíra.

Predsedkyňou poroty bola Docentka Elena Šarayová a vystúpenia zborov hodnotil aj Docent Ondrej Šaray. Na spoločnom seminári zhodnotili jednotlivé vystúpenia zúčastnených kolektívov  a najlepšiemu zboru – CANTUS Bratislava  udelila porota zlaté pásmo s postupom na celoštátnu súťaž Viva il canto 2021. Všetky zbory získali pamätný list a cenu ako spomienku na tento koncertný deň.

Celé podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s MsKS Senec, mestom Senec a miestnou organizáciou Matice Slovenskej v Senci, ktorým srdečne ďakujeme. Podujatie z verejných zdrojov podporil FPU.

Zdroj: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre