Ďalších 150 ton ruín mizne z lesoparku na skládku odpadu

654

Na Železnej studničke v bratislavskom lesoparku odstraňujú zvyšky nedávno zhorenej budovy. Ide o jednu z budov v areáli, ktoré v minulosti slúžili ako školiace stredisko civilnej ochrany. V súčasnosti ho spravuje ministerstvo vnútra. Mestské lesy v Bratislave promptnú reakciu rezortu vítajú. Z lesoparku tak zmizne ďalších 150 ton ruín.

„Bezprostredne po zhorení zdevastovanej budovy Verona na Železnej studničke sme mali stretnutie na Ministerstve vnútra, ktoré objekt spravuje. Sme radi, že promptne vyšli v ústrety našej požiadavke na odstránenie zvyškov stavby s ohľadom na rekreačný charakter lokality,“  približujú na sociálnej sieti bratislavské Mestské lesy.

Mestské lesy evidujú na území, ktoré spravujú, viacero nepoužívaných a chátrajúcich stavieb. Väčšina z nich sa nachádza na Železnej studničke, niektoré hlboko v lese. Podľa mestskej organizácie predstavujú riziko aj v podobe výstavby, chce ich preto získať do svojej správy, asanovať a preklasifikovať na zelenú plochu. Niektoré by mohli slúžiť ako zázemie na údržbu lesoparku.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave