Dedičstvo Chorvátov v Devínskej Novej Vsi približuje slovník pôvodného dialektu

787

Pôvodný dialekt Chorvátov, ktorí sa 16. storočí usadili na území dnešnej Devínskej Novej Vsi v Bratislave, približuje publikácia pod názvom Slovník devínskonovoveského chorvátskeho dialektu. Pracoval na ňom kolektív autorov.

„Slovník obsahuje heslá chorvátskeho dialektu v Devínskej Novej Vsi, zachovaného dodnes z generácie na generáciu ústnym podaním. Ide o súhrn a zjednotenie hesiel z viacerých autorských zdrojov, s priradením zodpovedajúcich štandardných chorvátskych a slovenských ekvivalentov,“ priblížila jedna z autoriek, predsedníčka Chorvátskeho kultúrneho spolku v Devínskej Novej Vsi Jozefína Daničová.

Osobitnú kapitolu slovníka tvorí Index slovensko-novoveských chorvátskych výrazov a kapitola Pôvodné chotárne názvy v Devínskej Novej Vsi, obsahujúca pôvodné chorvátske názvy jednotlivých častí chotára dnešnej mestskej časti.

Daničová objasnila, že pôvodný Novoveský dialekt patrí do skupiny chorvátskych čakavských nárečí na Slovensku. Podkladom pre vznik slovníka boli rôzne rukopisy a súvisiace literárne zdroje, hlavným podkladom bol rukopis Viliama Pokorného.

„Veríme, že sa nám týmto činom podarí zachovať pre budúce generácie jazyk, ktorý sme zdedili po našich predkoch, a ktorým už dnes, žiaľ, rozpráva čím ďalej tým menej Novovešťanov,“ dodala Daničová.

Zdroj: TASR, Devínska Nová Ves