Deň narcisov sa vráti aj v júni

1015

Svet sa ani v roku 2021 v dôsledku pandémie nezastavil a pozornosť je nutné venovať i ostatným oblastiam zdravotníctva. Onkologické ochorenie je jedným z tých, ktoré je v spoločnosti dlhodobo, intenzívne a nevyberá si prestávku.

Pacientov s rakovinou pribúda na Slovensku ročne 34 000. Preto Liga proti rakovine, ktorá pôsobí na Slovensku vyše 30 rokov, upriamuje pozornosť na fakt, že zbierka Deň narcisov nemôže mať pauzu. Napriek mnohým uvoľneniam opatrení proti šíreniu covidu sa 25. ročník musí zaobísť bez tradičných dobrovoľníkov v uliciach.

Liga proti rakovine pôsobí na Slovensku vyše 30 rokov.
Liga proti rakovine pôsobí na Slovensku vyše 30 rokov.

Podporiť zbierku je možné do 20. júna prostredníctvom SMS, na účet či cez QR kód. Rovnako si 300.000 náhodne vybraných domácností na Slovensku môže nájsť v pošte obálku s narcisom a informáciami o možnostiach prispenia. 

Od štvrtka 10.6. do soboty 12.6. bude možné prispieť v sieti predajní do pokladničky alebo cez kupóny priamo pri pokladni. Virtuálny narcis je možné získať v online zbierke na www.dennarcisov.sk. Podporiť myšlienku je možné aj v sieti bankomatov a vkladomatov jednej z bánk či kúpou limitovanej edície ponožiek alebo zubných kefiek.

Deň narcisov na župe v roku 2019
Deň narcisov na župe v roku 2019.

Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije Liga proti rakovine na pokračovanie v realizácii projektov, určených na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám. Patria k nim bezplatná Onkoporadňa (0800 11 88 11), Sieť onkopsychológov – bezplatné individuálne i skupinové poradenstvo, Rodinná týždňovka, Relaxačné pobyty pre pacientov, Ubytovacie zariadenia pre rodičov hospitalizovaných detí liečených na rakovinu, Jednorazový finančný príspevok v hmotnej núdzi, bezplatné programy v Centrách pomoci LPR Bratislava, Košice, Martin. Z výnosu Dňa narcisov sa pravidelne realizujú aj aktivity v oblasti prevencie a informovanosti verejnosti o predchádzaní onkologickým ochoreniam či už v podobe informačných kampaní, realizácie prednášok pre firmy, školy, vydávania informačných letákov a brožúr pre zdravú verejnosť i pacientov.

Zdroj: Liga proti rakovine; TASR