Deň otvorených ateliérov pre Dolné Rakúsko

53

Dva malé kúsky puzzle z veľkej skladačky umeleckej tvorby v strednej Európe úspešne zapadli do seba

23. 11. 2019 sa skupina, môžeme povedať už družobného zoskupenia umelcov z Mannersdorfu am Leithagebirge, vydala na cestu po ateliéroch od Bratislavy, cez Svätý Jur, Modru až po Pezinok. Výtvarníci sa kochali modernými maľbami Igiho Breza a Ľubice Emy Mazik, obdivovali zručnosť keramikárov Pohronských a nádheru moderných šperkov ich dcéry Lucie Svobodovej. Mali možnosť nazrieť do dielne textilnej výtvarníčky Dariny Lichnerovej a jej umeleckých súputníčok –  Svetlany Čimborovej a Silvie Stránskej, ktoré sa venujú najmä plsteniu a taktiež Soni Kozákovej a Márie Špánikovej, ktoré v ateliéri pani Lichnerovej predstavili svoje umelecké šperky. Očarila ich hĺbka myšlienok Martina Dzureka, stvárnených v jedinečných bronzových sochách a drevených objektoch. V lese, nad mestom Pezinok, navštívili  dom manželov Jurášových, kde sa nachádza tvorivá dielnička pre ľudí s mentálnym a viacnásobným postihnutím, z ktorého si odnášali nielen ľúbivé dielka, ale aj mnoho dojmov. Stret minulosti so súčasnosťou prostredníctvom tvarov a vzorov tradičnej keramiky návštevníkom zo zahraničia sprostredkovali manželia Hanuskovci na záver ich púte po ateliéroch Bratislavského kraja.

Veríme, že toto spojenie dvoch kúskov Európskeho puzzle nebolo len náhodné a že jeho výsledkom bude farebný novotvar vo forme ďalšej tvorivej spolupráce.

Deň otvorených ateliérov sa organizuje v rámci projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT), ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.