Deti do 12 rokov sa už nemusia preukazovať negatívnym testom na COVID-19. Zjednotená je aj definícia plne zaočkovaných

1242
Zdroj: TASR
Zdroj: TASR

Deti do 12 rokov sa od pondelka nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na COVID-19 všade tam, kde sa to doposiaľ na území Slovenska vyžadovalo. Ide napríklad o interiéry akvaparkov, vybrané športové podujatia, či oslavy organizované v prevádzkach.

Horná hranica bola doteraz stanovená na 10 rokov. Vekovú hranicu do 12 rokov Úrad verejného zdravotníctva SR zosúlaďuje so znením vyhlášky, ktorá upravuje režim na hraniciach. Toto opatrenie platí aj pre vstup na zotavovacie podujatie, teda pobytové tábory.

Úrad verejného zdravotníctva SR zjednotil definíciu plne zaočkovanej osoby

Od pondelka sa zjednocuje definícia plne zaočkovanej osoby proti ochoreniu COVID-19. Za plne zaočkovanú sa považuje osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou, ďalej osoba najmenej 21 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou.

Rovnako sa za plne zaočkovanú považuje osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Platnosť negatívneho testu sa predlžuje na 24 hodín pred podujatím

Od pondelka sa hromadným podujatiam prekračujúcim povolený maximálny počet účastníkov podľa COVID automatu predlžuje platnosť negatívnych výsledkov testov z 12 na 24 hodín pred začiatkom podujatia.

Nutné je preukazovať sa negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu, už nie antigénovým testom. Negatívny výsledok PCR alebo LAMP testu je možné nahradiť dokladom o očkovaní alebo dokladom o prekonaní COVID-19.

Zdroj: TASR