Devínska Nová Ves hľadá historické fotografie

991

Mestská časť hľadá fotografie jej obyvateľov alebo udalostí z čias, keď bola samostatnou obcou alebo z čias výstavby nových miestnych častí či sídliska.

Mestská časť Devínska Nová Ves tento rok oslavuje 570. výročie prvej písomnej zmienky a pre obyvateľov pripravuje prehľad historických udalostí, ktoré Devínsku Novú Ves charakterizujú a zasiahli do života obyvateľov.

Z fotografií sa vytvorí digitálny archív, ktorý bude tvoriť nehmotné historické dedičstvo pre budúce generácie.

Kostol v Devínskej Novej Vsi

Kam fotografie posielať? Naskenované fotografie treba poslať na emailovú adresu starosta@mudnv.sk s telefonickým kontaktom na majiteľa fotografie.

Zdroj: Devínska Nová Ves