Devínska Nová Ves začala s obnovou terasy na ulici M. Marečka

849

Devínska Nová Ves začala s dlho očakávanou rekonštrukciou terasy na ulici Milana Marečka. Terasu v centre mestskej časti odovzdala samospráva minulý týždeň zhotoviteľovi prác na základe podpísanej zmluvy. Ide o jeden z prioritných investičných projektov mestskej časti, samospráva doň investuje viac ako 417.570 eur. Práce by mali trvať šesť mesiacov.

„Po prevzatí terasy na ulici Milana Marečka stavebníkom a začiatku prác na nej, ako sme prisľúbili pre lepšiu predstavu, projektant vyhotovil vizualizácie budúcej podoby. Projektant nám dodal jej budúcu podobu aj vo forme, ktorú je možné uverejniť na sociálnych sieťach. Som rád, že ju dnes môžem zverejniť a verím, že naša terasa na ulici Milana Marečka dostane čo najskôr novú, bezpečnejšiu, krajšiu podobu a bude príjemným a pekným miestom pre Devínskonovovešťanov,“ približuje starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.

Zhotoviteľ prác považuje za nevyhnutné spevniť celý objekt. Práve búracie práce súvisiace so statikou terasy označil za najnáročnejšie z hľadiska hlučnosti a obmedzenia komfortu obyvateľov priľahlého bytového domu. Po sanácii nosnej konštrukcie terasy a jej doplnení novou bude nasledovať výmena všetkých povrchov. Betónové lavičky nahradia drevenými, zmení sa osvetlenie terasy a pribudne nová omietka bez obkladov.

O postupe prác bude mestská časť priebežne informovať.

Zdroj: TASR