Divadelné konfrontácie zažili REŠTART!2.-5.5.2024, MKIC Stupava

38DIVADELNÉ KONFRONTÁCIE ZAŽILI REŠTART!

V dňoch 2. až 5. mája sa v Stupave uskutočnila prehliadka spojená s postupovou súťažou neprofesionálnych divadiel Bratislavského kraja pod názvom Divadelné konfrontácie. Celkovo sa prehliadky zúčastnilo 18 súborov – 5 divadiel mladých (FEDIM) a 13 divadiel dospelých (Belopotockého Mikuláš).

“Tento ročník sme zaznamenali obrovský nárast a záujem prihlásených súborov, oproti predchádzajúcim rokom. Vysvetlením je, že sme súbory začali vyhľadávať, komunikovať s nimi a informovať ich o podujatí akými sú Divadelné konfrontácie. Potom bol už len malý krôčik k tomu, aby sa súbory prihlásili a my sme im pripravili plnohodnotné zázemie.” hovorí za organizačný tím Roman Maroš.

Jednou z hlavných zmien bolo premiestnenie Divadelných konfrontácií z Pezinka do Stupavy. Tento krok sa udial veľkou náhodou a dnes ho hodnotíme ako výrazný a zmysluplný posun. Zároveň aktivity Malokarpatského osvetového strediska sa tak podarilo rozdeliť a vyvážiť v rámci celého regiónu Bratislavského kraj. V Stupave boli k dispozícii dve plnohodnotné sály s profesionálnym technickým zázemím a s dostatočnou kapacitou pre divákov. Plné hľadisko ocenili hlavne účinkujúci.

“Bolo veľmi dobrým rozhodnutím  refreshnúť organizáciu podujatia a preniesť jej usporiadanie do Stupavy. Tieto priestory sú ozaj vhodné. Vnímal som tento počin ako reštart a podľa mňa vyšiel viac ako som myslel. Odrazu to začalo dávať zmysel, živoriace ožilo. A potešenie najväčšie? Pri mimoriadne širokej účasti aj širšia účasť umelecky veľmi hodnotných produkcií.” hovorí jeden z dlhoročných predstaviteľov neprofesionálneho divadla Stanislav Šubík.

Podujatie bolo rozdelené do 4 dní, predstavilo sa 18 súborov, celkovo 196 účinkujúcich a spolu odohrali 1225 minút (takmer 20,5 hodiny) v rámci všetkých predstavení. Do toho treba pripočítať čas potrebný na montáž, technickú a priestorovú skúška a demontáž.

Počas celého podujatia v hľadisku sedela taktiež odborná porota v zložení doc. PhDr. Elena Knopová, PhD. (teatrologička), doc. Katarína Šafaříková, ArtD. (herečka a pedagogička VŠMU), Mgr. art. Juraj Bielik, ArtD. (režisér). Po každom predstavení viedli s členmi súboru diskusiu ohľadom inscenácie, ponúkli spätnú väzbu a odborný pohľad. Na konci prehliadky mala odborná porota neľahkú úlohu a to vyhodnotiť a oceniť jednotlivé inscenácie.

FEDIM:

  1. miesto: STVORENIE SVETA – DS Vystúpte prosím – Pezinok
  2. miesto s návrhom na postup: ČERVENÁ (SA) ČIAPOČKA – Divadlo Dúhadlo – Bratislava

   Cena za kolektívny herecký výkon: NAHÍ A MODRÍ – DS Lano – Bratislava

BELOPOTOCKÉHO MIKULÁŠ:

  1. miesto: ŤAPÁKOVCI – Divadelná jedáleň, Bratislava
  2. miesto s návrhom na postup: KARANTÉNA – Sološnícki ochotníci – Sološnica
  3. miesto s návrhom na postup: STMIEVA SA – Falangír – Kostolište

Cena diváka: PAMÄŤ VODY – Biele divadlo – štúdio Simplex – Bratislava

Cena za herecké výkony: ANNA OLŠOVÁ a JANA NEMCOVÁ za postavy v inscenácii Milovaná moja suseda, Budmerické divadlo – Budmerice

Cena za hodnotnú inscenáciu: ZVIERACIA FARMA: KEĎ VLÁDNU SVINE, Divadla Zrakáč – Bratislava

Cena za kolektívne herectvo: DIVADLO SELAVI – Bratislava

Na záver patrí vďaka a gratulácia všetkým súborom a účinkujúcim. Predviedli fantastické výkony a ich niekoľko mesačné úsilie v podobe skúšok a príprav bolo ocenené potleskom. Veríme, že sa o rok opäť stretneme v Stupave pri ďalšom ročníku Divadelných konfrontácií.

Fotodokumentácia : https://www.moska.sk/galerie/divadelne-konfrontacie-2-5-5-2024-mkic-stupava/