Dnes je Svetový deň povedomia o autizme

3336

Modré svetlo pomáha zacieliť pozornosť verejnosti na autizmus. Ľudia sa dnes obliekajú do modrého.

Autizmus je najvýraznejšie vývinové ochorenie, ktoré v súčasnosti ovplyvňuje viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete. Títo ľudia sa uzatvárajú vo vlastnom svete, čo im sťažuje komunikáciu a schopnosť hrať sa, vnímať a chápať bežné vnemy. Kvôli chýbajúcej predstavivosti sa jednotlivci s autizmom venujú limitovanému množstvu stereotypných činností. Deti s autizmom majú problém nadväzovať vzťahy, socializovať sa a komunikovať o témach, ktoré sú pre iných zaujímavé, no pre nich nepochopené. Potrebujú špeciálne vzdelávanie a starostlivú celoživotnú výchovu.

Keďže sa autisti dlhé desaťročia nachádzali na okraji spoločnosti, vznikla potreba zvýšiť povedomie o tejto celoživotnej vývinovej poruche, integrovať týchto ľudí a prijať ich ako jedinečné osobnosti. To je cieľom každoročnej celosvetovej kampane Rozsvieť modrú, kedy sa známe svetové, ale i slovenské budovy či stavby rozsvietili na modro. Práve modrá farba je symbolom komunikácie a porozumenia. Podporu v tento deň vyjadríte autistom a ich blízkym symbolicky gestom, že si oblečiete niečo modré.

Aj Bratislavský samosprávny kraj sa tejto téme intenzívne venuje, lebo si uvedomuje, že ľudia s autizmom potrebujú zvýšenú pozornosť a starostlivosť.

V bratislavskej Dúbravke sa tejto cieľovej skupine dlhodobo venuje Domov sociálnych služieb prof. K. Matulaya. V rámci špecializovaného zariadenia poskytujú služby deťom, aj dospelým s autistickou diagnózou a v rámci svojich dlhoročných skúseností sa venujú aj vzdelávaniu v tejto oblasti.

Špecializované zariadenie pre deti od 6 do 18 rokov s poruchou autistického spektra vzniklo v Domove sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku Rosa na Dúbravskej ceste v Bratislave. Kapacita je osem miest v dvoch skupinách (šesť – 10 rokov a 11 – 18 rokov), ktorú plánuje kraj zdvojnásobiť.

Špecializované zariadenie pre autistov je aj v Domove sociálnych služieb Integra na Tylovej 21 v Bratislave. Ide o dve samostatné zrekonštruované miestnosti. Kapacita je 8 miest pre deti od 6-18 a 18-40 rokov.

Zároveň župa pripravuje aj špecializované zariadenie pre dospelých autistov. Vznikne v bratislavskej Petržalke na Znievskej ulici s kapacitou 12 miest pre celoročnú pobyt formu  a 12 pre ambulantnú.