Dobrá správa pre rodičov: V Bratislavskom kraji pribudne vyše 3 000 nových miest pre školákov

2995

Vyše 3 000 nových miest pre školákov v Bratislavskom samosprávnom kraji vznikne vďaka podpore z Integrovaného regionálneho operačného programu. Podporu získalo spolu 15 projektov v mestských častiach hlavného mesta a v obciach v kraji. 

„V Bratislavskom kraji každoročne pribudne 8 000 obyvateľov. Za desať rokov je to taký počet, akoby v regióne vyrástla nová Žilina alebo nová Banská Bystrica. Je to nesmierna záťaž na infraštruktúru kraja – na cesty, sociálne služby, školstvo či životné prostredie. Aj toto je jednou z príčin, prečo chýba v Bratislavskom kraji na základných školách približne 9 000 miest. Preto som rád, že sa nám v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podarilo získať pre základné školy v kraji 40 miliónov eur. Z investícií sa rozšíria existujúce školy a čo je ešte lepšie, ideme budovať aj nové. Zelené, inkluzívne a moderné s otvorenými areálmi,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

V Bratislavskom samosprávnom kraji aktuálne chýba približne 9 000 miest pre žiakov v základných školách, najviac v Bratislave a v Senci. Na niektorých školách z toho dôvodu hrozí zavedenie dvojzmenného vyučovania. Spolu je v kraji 166 základných škôl, ktoré majú vyše 2 700 tried a navštevuje ich takmer 60 000 detí. Pôvodná alokácia výzvy vo výške 31 miliónov eur bola navýšená na 40 miliónov eur vďaka financiám z protikrízového balíka REACT-EU. V prvom kole získalo podporu 15 projektov.

„Naším cieľom je, aby sa eurofondy využívali zmysluplne v prospech ľudí a nie pre oligarchov. Podpora základných škôl v Bratislavskom kraji z eurofondov sa doteraz nikdy neriešila, preto som rada, že pre rodičov a ich deti máme teraz dobré správy. V hlavom meste a v siedmich obciach pribudnú stovky nových miest v základných školách. Vďaka výzve, ktorú sme vyhlásili z regionálneho programu IROP, bude môcť svoje kapacity rozšíriť až 15 základných škôl a vytvorí sa tak 3 069 nových miest pre žiakov,“ oznámila vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová s tým, že ide vôbec o prvú takúto výzvu vyhlásenú špeciálne pre Bratislavský kraj. 

Vicepremiérka Remišová spolu s predsedom BSK Jurajom Drobom a starostami z Bratislavského kraja navštívila budovu bývalej ZŠ na Plickovej ulici v bratislavskej mestskej časti Rača, ktorá z výzvy dostala podporu vo výške 2,85 milióna eur. Táto základná škola bola v roku 2007 vyradená zo siete škôl, pretože budova z obdobia socializmu výrazne schátrala a škola tak nespĺňala ani elementárne podmienky na výučbu. V ďalších rokoch sa technický stav budovy ešte viac zhoršil, počet obyvateľov Rače narastal a z nedostatku miest pre školákov sa stal naozaj vážny problém. „Vďaka príspevku z našej výzvy sa škola v Rači nielenže opäť vráti na školskú mapu, ale bude z nej špičková moderná vzdelávacia inštitúcia s 25 triedami a 10 špecializovanými učebňami. Verím, že bude prínosom pre všetkých obyvateľov tejto mestskej časti,“ povedala ministerka Remišová.

„Veľmi oceňujeme, že ministerstvo investícií, BSK aj ďalšie subjekty urobili veľa práce pri presune peňazí na projekty rozšírenia  kapacít škôl v Bratislavskom kraji. V Rači nám to pokryje skoro polovicu nákladov na samotnú školu, čo je veľký prínos. Verím, že všetky projekty škôl v kraji sa úspešne dokončia a problémy s umiestnením prvákov budú na dlhú dobu vyriešené,“ uviedol starosta MČ Rača Michal Drotován.

Okrem rozširovania kapacít škôl sú dôležitou súčasťou podporených projektov investície do vybudovania odborných učební a školskej infraštruktúry (kuchyne, jedálne, telocvične, vonkajšie športoviská…), ale aj energetické opatrenia a zelené riešenia. Budovaním prvkov inkluzívneho vzdelávania bude zároveň dochádzať k integrácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Dôležité hľadisko pri poskytovaní príspevku z eurofondov je tiež koncept SMART škôl, teda takých, ktoré sú centrom vzdelávania, kultúry, športu a voľnočasových aktivít pre všetkých obyvateľov obce, mesta či mestskej časti. Športoviská môže využívať široká verejnosť a športové kluby, telocvične budú slúžiť pri kultúrnych alebo spoločenských podujatiach, kuchyňa môže poskytovať napríklad stravovacie služby seniorom. Odborné učebne zasa budú určené aj na aktivity v oblasti celoživotného vzdelávania a inú vzdelávaciu činnosť.

Starostovia Bratislavského kraja s predsedom BSK Jurajom Drobom a podpredsedníčkou vlády SR Veronikou Remišovou

„Podpora škôl v rámci tejto výzvy prináša úplne nový koncept modernizácie, ktorá už nezahŕňa iba rozširovanie tried, ale mení sa prístup využívania škôl. Už nebudú slúžiť len žiakom, ale všetkým miestnym obyvateľom – či už na vzdelávacie, športové alebo kultúrne aktivity. Školská infraštruktúra tak bude zabezpečovať komplexný rozvoj celej komunity zodpovedajúci 21. storočiu,“ doplnila ministerka Remišová.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na zvýšenie kapacít a modernizáciu základných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji v júni 2021. Prihlásilo sa do nej spolu 35 projektov. V prvom hodnotiacom kole so svojimi projektmi uspelo osem základných škôl v bratislavských mestských častiach a sedem škôl v obciach v okresoch Pezinok a Senec. V nasledujúcich mesiacoch sa plánuje ďalšie navýšenie prostriedkov IROP z balíka REACT-EU, čo umožní podporu ďalších základných škôl.

„Aj pandémia nám ukázala, že do detí a mládeže musíme investovať oveľa viac ako v minulosti, lebo práve mladá generácia si následky korony odskákala najviac. Deti musíme vrátiť k aktívnemu tráveniu voľného času, k športu, musíme im ubezpečiť čo najlepšie podmienky pre kvalitné v vzdelanie. Úlohou štátu je tiež uľahčiť rodičom skĺbiť ich kariérny život so starostlivosťou o deti. V takejto podpore budeme pokračovať aj z nových eurofondov. Doteraz sme okrem obnovy  a rozširovania kapacít základných škôl podporili vznik tiež vyše 7 600 miest v materských školách vo všetkých regiónoch Slovenska, pre bratislavské škôlky sme vlani vyhlásili výzvu za 4 milióny eur, v rámci našej aktuálnej zelenej výzvy sa môžu financovať detské ihriská vo vnútroblokoch, nedávno sme tiež vyhlásili výzvu na budovanie multifunkčných športových hál,“ dodala vicepremiérka Remišová.

PODPORENÉ ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Mesto Bratislava

Mestská časťŠkolaSchválená suma v eur
(zaokrúhlené na tisícky)
Staré MestoZŠ s MŠ Dubová2 565 000
RužinovZŠ Medzilaborecká2 708 000
RačaZŠ na Plickovej ul.2 850 000
VajnoryZŠ Kataríny Brúderovej2 798 000
LamačZŠ Malokarpatské námestie2 850 000
Devínska Nová VesZŠ I. Bukovčana2 278 000
Záhorská BystricaZŠ s MŠ Hargašova1 997 000
RusovceZŠ s MŠ Vývojová2 461 000

Ostatné školy v kraji

ObecŠkolaSchválená suma v eur
(zaokrúhlené na tisícky)
ŠenkviceZŠ Šenkvice2 026 000
Kráľová pri SenciŽS Kráľová pri Senci2 196 000
KalinkovoZŠ Kalinkovo1 678 000
LimbachZŠ Limbach1 916 000
TomášovZŠ Tomášov2 293 000
ČastáZŠ s MŠ Častá2 481 000
Slovenský GrobZŠ s MŠ Slovenský Grob2 850 000

Podrobnosti k výzve nájdete TU. V programovom období 2014 – 2020 boli na pomoc základným školám na Slovensku mimo Bratislavského kraja vyhlásené dve výzvy z programu IROP v celkovom objeme 94 937 000 eur, v rámci ktorých sa v regiónoch doteraz podporilo 572 škôl. Rekonštrukciou alebo vytvorením nových učební bolo podporených takmer 204 000 miest pre žiakov na celom Slovensku.  

Pozrite si video:

Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislavský samosprávny kraj
Foto a video: Jana Šantavá, Michal Feik (BSK)