Dobudovanie kanalizačnej siete v obci Ivanka pri Dunaji

555

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Dobudovanie kanalizačnej siete v obci Ivanka pri Dunaji.

V roku 2021 bola vybudovaná splašková kanalizácia na Puškinovej ulici.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Senec

Obec: Ivanka pri Dunaji

Celkové výdavky projektu: 205 000 €