Dokedy budú platiť obmedzenia vo vozidlách MHD?

1245

Pandémia ochorenia COVID-19 skľučuje celý svet už dva roky. Sú obmedzenia v MHD aj s odstupom času naďalej potrebné?

Koncom roka 2019 sa začali šíriť prvé informácie o šírení vírusu SARS-CoV-2 z Ázie. Netrvalo dlho a vírus sa dostal aj na Slovensko a vypukla pandémia ochorenia COVID-19. V súvislosti s pandémiou bolo nevyhnutné vykonať určité opatrenia, aby sa šíreniu vírusu zabránilo. Opatrenia sa nevyhli ani cestovaniu verejnou hromadnou dopravou, pri ktorej sa cestujúci najčastejšie stretávali s povinnosťou prekrytia horných dýchacích ciest či rôznymi inými zmenami, ako bolo v prípade MHD zrušenie používania dopytových tlačidiel či oddelenie priestoru prednej časti vozidla páskami.

Páskovanie ako nápad Dopravného podniku Bratislava?

Medzi opatrenia zavedené Dopravným podnikom Bratislava patrí ohradenie prednej časti vozidla páskami s informačným materiálom o zákaze vstupu do prednej časti vozidla a s tým spojené aj neotváranie prvých dverí vozidla pre cestujúcich. Táto metóda sa však dlhodobo používa aj v zahraničí a osvedčila sa. Medzi známe mestá, ktoré používali či používajú oddelenie prednej časti vozidla patria napríklad Melbourne, Linz, Viedeň, Ženevu, Bern, Zürich, Bydhošť, ba dokonca aj Rím či Londýn na ich automatizovaných linkách. Treba v tomto kontexte vyzdvihnúť skutočnosť, že obmedzenie predného priestoru cestujúcich nie je zbytočné, keďže efektívne chráni ako cestujúcich, tak aj vodičov. Podľa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa povinnosť vyhradenia časti vozidiel nijako neukladá, avšak podľa hovorcu DPB Martina Chlebovca je prioritou Dopravného podniku Bratislava plné zabezpečenie prevádzky mestskej hromadnej dopravy aj s malými obmedzeniami.

(Ne)obmedzená kapacita vozidiel

Ohradenie priestoru prednej časti vozidla zaberá určitý priestor, ktorý znemožňuje prístup cestujúcich na prvý, resp. druhý rad sedadiel za kabínou vodiča. „Upozorňujeme, že ani pred pandémiou nebolo povolené zdržiavať sa v priestore pri kabíne vodiča, spravidla oproti prvým dverám, kvôli potrebnému výhľadu vodiča do pravej strany,“ približuje portál imhd.sk. V konečnom dôsledku ide o zníženie kapacity vozidla o 3 až 6 miest podľa typu vozidla.

Ako príklad sa môžu uviesť novododané autobusy Otokar Kent C 18,75. Vozidlá majú obmedzený prístup od druhého radu sedadiel, resp. nie je povolený prístup na prvý rad sedadiel za kabínou vodiča. Keď sa zohľadní daný priestor pre sediacich i stojacich cestujúcich, tak ide o obmedzenie 5 miest vo vozidle. Pri jednoduchej matematike v percentuálnej miere ide o zníženie kapacity vozidla, prípadne zostatkovú kapacitu vozidla.

V prípade, ak sa obmedzí v autobuse typu Otokar Kent C 18,75 päť miest z celkovej kapacity 98 miest, tak v percentuálnom vyjadrení (5/98 * 100 %) dostaneme číslo 5,1 %, ktoré predstavuje podiel obmedzeného priestoru z celkového priestoru pre cestujúcich. V opačnom vyjadrení ide o zachovanie 94,9 % z pôvodnej stopercentnej kapacity vozidla, čo je zanedbateľný a ani nie citeľný rozdiel. „Počet cestujúcich počas prebiehajúcej epidémie klesol o desiatky percent. Z tohto dôvodu napriek obmedzeniu majú cestujúci vo vozidlách výrazne viac priestoru ako pred pandémiou,“ uviedol hovorca Martin Chlebovec. Ďalším faktom je, že Dopravný podnik Bratislava nezabezpečuje vodičmi predaj cestovných lístkov vo vozidlách, čo v porovnaní s regionálnymi dopravcami nevytvára nutnosť zrušenia ohradenia prednej časti vozidla.

Výprava vozidiel podľa platných cestovných poriadkov

Dopravný podnik Bratislava dlhodobo vypravuje ako jediný z dopravcov v IDS BK všetky spoje podľa cestovných poriadkov, keďže chráni svojich zamestnancov práve opatreniami vo vozidlách a rovnako aj apeluje na cestujúcich, aby naďalej dodržiavali platné opatrenia, keďže je aj v ich záujme, aby MHD fungovala aspoň v takom rozsahu, ako v čase písania článku. MHD síce jazdí podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny, ale ide v podstate o redukovaný cestovný poriadok s menšími obmedzeniami, keďže ako bolo vyššie uvedené, prepravné nároky sú naďalej znížené.

Zrušenie obmedzení v nedohľadne

Prečo sa nerušili obmedzenia v lete 2021 ani s ohľadom na zelený COVID-19 semafor v Bratislave? „DPB v lete 2021 zmierňoval prijaté opatrenia s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, čo sa však nestretlo s pozitívnou odozvou regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Naviac, v závere leta 2021 už bol prognózovaný ďalší negatívny vývoj epidémie a neustále meniť prijaté opatrenia by bolo chaotické, čo by len viedlo k nedorozumeniam a konfliktom. Opatrenia prijaté DPB sú stabilné a pre cestujúcich zrozumiteľné.“ vysvetlil hovorca.

Plánuje Dopravný podnik transformáciu alebo určitú redukciu opatrení v rámci vozidiel MHD?

„DPB sa pri zavádzaní opatrení riadi názormi odborníkov s patričným vzdelaním. Pokiaľ epidemiológovia budú považovať za vhodné uvoľniť opatrenia, bude to umožnené aktuálnymi nariadeniami a zároveň sa s uvoľňovaním opatrení stotožní aj regionálny úrad verejného zdravotníctva, DPB pristúpi k uvoľneniu opatrení.“ Podľa Mareka Eliáša z odboru komunikácie ÚVZSR je aj naďalej potrebné dodržiavať platné opatrenia a nosiť respirátor. „Riziko prenosu COVID-19 je vyššie v uzavretých a nedostatočne vetraných priestoroch, kde sa zdržiava väčšie množstvo ľudí v tesnej blízkosti. Aj preto je nevyhnutné dodržiavať povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom. Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (respirátor alebo rúško) platí aj v exteriéri, ak sú osoby vzdialené od seba menej ako 2 metre – teda napríklad pri čakaní na zastávkach MHD,“ uzavrel Eliáš.

Zdroj: imhd.sk