Dopravný podnik nakúpi 50 nových hybridných trolejbusov

903

Už budúci rok do ulíc hlavného mesta vyrazia desiatky nových hybridných trolejbusov, ktoré pomôžu znižovať uhlíkovú stopu verejnej dopravy. Dopravný podnik Bratislava získal na ich nákup financie z fondov Európskej únie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Ministerstvo dopravy a výstavby SR preto s DPB podpísalo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Úplnou novinkou budú vysokokapacitné 24-metrové „megatrolejbusy“, jedny z najdlhších trolejbusov na svete.

Hybridné trolejbusy výrazne rozšíria vozidlový park a pomôžu znižovať dopad premávky na životné prostredie pri niektorých súčasných autobusových linkách. Rozdiel oproti minulosti nastane v type pohonov. Pomocný dieselový agregát používaný v doterajších duálnych vozidlách nahradí plnohodnotný elektromotor poháňaný batériou, ktorý umožní jazdu s cestujúcimi aj na úsekoch mimo trolejového vedenia. Nové trolejbusy bude DPB financovať z fondov Európskej únie z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, pričom výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 43 364 756,72 Eur a DPB sa na projekte podieľa 5% spolufinancovaním.

Pôjde o hybridné trolejbusy troch dĺžkových kategórií:

• 11 kusov dĺžky 12 metrov,

• 23 kusov dĺžky 18 metrov,

• 16 kusov dĺžky 24 metrov.

„Dlhodobo podporujeme projekty, ktoré rozvíjajú ekologickú verejnú dopravu. Týchto 50 nových, plne vybavených trolejbusov, poskytne Bratislavčanom komfortnejšiu a pohodlnejšiu cestu do práce či do školy. Po tom, ako sme pred pár týždňami podpísali zmluvy na prípravu nových trolejových tratí v Bratislave, je toto ďalší krok správnym smerom k modernej a udržateľnej doprave,“ povedal Andrej Doležal, minister dopravy. Všetky vysúťažené trolejbusy budú vysoko komfortné, nízkopodlažné, klimatizované a vybavené tými najmodernejšími technológiami. Cestujúci si vo vozidle budú môcť nabiť telefón, pripojiť sa na WiFi a k zvýšenej bezpečnosti cestujúcich prispeje kamerový systém v interiéri vozidla, k lepšej informovanosti cestujúcich zase moderný informačný systém.

„Trolejbusová doprava je súčasťou Bratislavy už viac ako 110 rokov. Malé obmedzenia jej prevádzky v minulosti len zdôraznili jej význam ako súčasti mestskej hromadnej dopravy. Význam nielen preto, že hovoríme o ekologických dopravných prostriedkoch, ale aj pre podiel trolejbusovej dopravy v rámci MHD (ročne sa trolejbusmi prepraví okolo 30 mil. cestujúcich). Nákupom nových trolejbusov sa posúvame bližšie k napĺňaniu Koncepcie mestskej hromadnej dopravy, ktorej hlavným posolstvom je zvyšovanie kvality pre cestujúcich,“ povedala 1. námestníčka primátora Bratislavy, Tatiana Kratochvílová.

„S naším tímom v DPB sa dlhodobo usilovne snažíme o obnovu a inovovanie vozidlového parku, ktorý výrazne prispeje k zlepšeniu ekologickej a udržateľnej mobility v Bratislave. Rozvoj trolejbusovej dopravy chystáme uvážene, s dôrazom na hospodárnosť, efektivitu a komfort pre cestujúcich, aj vodičov. Najväčšou výzvou bude prevádzka dvadsaťštyri metrových veľkokapacitných trolejbusov. Tie sme už v uliciach Bratislavy otestovali a prejazd tými najužšími križovatkami zvládnu bez problémov,“ zdôraznil v tejto súvislosti Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB, a.s.

Komplikovanú dopravnú situáciu vo východnej časti Bratislavy pomôžu odbremeniť  v našich končinách raritné trojčlánkové „megatrolejbusy“. Ich prevádzka nemá nateraz nikde v Česku ani na Slovensku obdobu. DPB ich plánuje nasadiť na linku 71, čím výrazne zvýši prepravnú kapacitu spojov. 18 – metrové trolejbusy budú premávať na predĺženej linke 40 z Hlavnej stanice cez Autobusovú stanicu k Mostu SNP alebo na súčasnej autobusovej linke 61 medzi Hlavnou stanicou a Letiskom. Prevádzkovanie týchto trolejbusov sa spája s projektami výstavby nových trolejbusových tratí medzi Autobusovou stanicou a Novým SND a medzi Trnávkou a Avion Shopping Parkom. Kratšia, 12-metrová verzia trolejbusov umožní spojiť linky 41 a 44 do jednej linky bez nutnosti prestupovania na zastávke Búdková.

Vozidlá vysúťažil DPB v závere minulého a začiatkom tohto roka prostredníctvom transparentných verejných obstarávaní za rekordne nízke ceny. Výrobcom DPB zadá objednávku po podpise zmluvy na dodanie trolejbusov v priebehu najbližších dní.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava