Dopravný podnik neobnoví medzinárodnú linku 801 do Rajky

614

Dopravný podnik Bratislava už neobnoví medzinárodnú autobusovú linku 801 spájajúcu bratislavské Rusovce s maďarskou Rajkou. Dopravca to odôvodňuje tým, že linka bola veľmi stratová a dlhodobo neudržateľná. Cestujúcim odporúča vlakové spojenie. DPB o tom informuje na sociálnej sieti. Linka 801 nepremáva od vlaňajšej jesene pre uzatvorené hranice.

„Hoci sa nám s linkou 801 lúči ťažko, jej prevádzka bola pre DPB veľmi stratová a dlhodobo neudržateľná. Namiesto nej bude možné cestovať vlakmi linky S8, ktoré premávajú po trase Rajka – Rusovce – Petržalka,“ približuje dopravný podnik.

Linku prevádzkoval DPB na komerčnom základe, čo znamená, že nebola zahrnutá vo výkonoch vo verejnom záujme, ktoré si objednáva hlavné mesto. Komerčný úspech však podľa dopravcu táto linka nemala a tržby z cestovných lístkov nepokryli jej náklady. DPB pripomína, že v Bratislave financuje celú prevádzku MHD pre obyvateľov z väčšiny hlavné mesto. „Keďže Rajka nie je mestskou časťou Bratislavy, dokonca sa ani nenachádza na území Slovenska, nie je možné, aby dopravu obyvateľov iných štátov finančne znášali obyvatelia Bratislavy,“ podotýka DPB.

Cestujúcu verejnosť však ubezpečuje, že spojenie do Rajky zostane zachované, a to vlakmi. „Dúfame, že si potrebu kvalitného autobusového spojenia uvedomia aj kompetentní, ktorí začnú vzniknutú situáciu riešiť,“ odkazuje dopravný podnik, Budúci osud tejto linky je v rukách objednávateľov dopravných služieb vo verejnom záujme, teda ministerstva dopravy, Bratislavského samosprávneho kraja a obce Rajka.

Zdroj: TASR; Dopravný podnik Bratislava