Dopravný podnik posilní od 14. marca viaceré spoje

455

Dopravný podnik Bratislava pravidelne vyhodnocuje obsadenosť vozidiel. Na základe aktuálneho merania počtu cestujúcich na jednotlivých linkách a v súvislosti so začatím prezenčného vyučovania DPB posilní od 14. marca viaceré spoje, vďaka čomu príde k zvýšeniu prepravnej kapacity a zlepšeniu komfortu cestovania.

Na linke číslo 87 pribudnú od spomínaného dátumu tri posilové odchody v smere na Ekonomickú univerzitu a DPB zároveň obnoví linku číslo 184. Všetky električkové linky budú od 14. marca premávať v režime školský rok a zmena režimu nastane aj na viacerých trolejbusových linkách, konkrétne na linke číslo 33, 40, 42, 49, 71 72. Taktiež autobusové linky 32, 61, 80 a 95 začnú premávať v režime školský rok.

DPB sa pripravuje aj na ďalšie vládou avizované uvoľňovanie protipandemických opatrení, čomu následne prispôsobí výpravu MHD. O týchto zmenách bude podnik cestujúcich včas informovať.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava