Dopravný podnik poskytuje pre utečencov z Ukrajiny cestovanie bratislavskou MHD bezplatne

1443

Dopravný podnik Bratislava poskytuje pre utečencov z Ukrajiny cestovanie bratislavskou MHD bezplatne. Pri kontrole sa môžu občania Ukrajinskej národnosti preukázať pasom alebo občianskym preukazom. Pre uľahčenie orientácie Dopravný podnik pripravil taktiež mapku MHD, v ktorej je vyznačená trase s linkou premávajúcou priamo k Oddeleniu cudzineckej polície PZ Bratislava, kde si utečenci môžu podať žiadosť o udelenie statusu dočasného útočiska.

Mapka MHD obsahuje kľúčové body a smery pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny z bodu hlavná autobusová stanica.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava