Droba s Lunterom vyzvali vládu, aby riešila problémy a situáciu v zdravotníctve

970
Droba s Lunterom vyzvali vládu, aby riešila problémy a situáciu v zdravotníctve
Droba s Lunterom vyzvali vládu, aby riešila problémy a situáciu v zdravotníctve

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba a Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter na spoločnom tlačovom brífingu vyzvali vládu, aby naplnila prísľuby, ktoré dal zástupcom krajov na februárovom stretnutí dnes už exminister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Tiež upozornili na skutočnosť, že k výstavbe nemocnice Rázsochy z prostriedkov Plánu obnovy sa treba postaviť realisticky a peniaze prípadne uvoľniť pre iné nemocnice, ak z auditu vyplynie, že výstavba sa v stanovenom termíne nestihne. Rovnako upozornili na nefungujúcu komunikáciu, procesy a prísľuby, ktoré zostávajú len prísľubmi.

Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja, Foto: Monika Kováčová

„Situácia v zdravotníctve je naozaj zlá. Nefunguje komunikácia, nefungujú procesy, sľuby zostávajú len sľubmi. Už pár mesiacov sú v neistote zdravotníci, nemocnice a najmä pacienti. To ma mrzí najviac, že všetko padá na ich plecia a práve ich sa to najviac dotkne – nedostupná zdravotná starostlivosť, či vyberanie poplatkov. Preto opäť upozorňujeme na to, čo sa valí, že treba konať,“ apeluje predseda BSK Juraj Droba. 

Župani poukázali na to, že po mesiacoch nekomunikácie a rozhodnutí od stola, sa s exministrom Lengvarským stretli 16. februára na rokovaní v Bratislave, kde dostali viaceré prísľuby.

Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, Foto: Monika Kováčová

„Po prvé, že rozsah funkčných doplnkových programov v nemocniciach zostane zachovaný. Po druhé, že finálny zoznam programov bude definitívne zverejnený najneskôr do 31. marca. Po tretie, že tento zoznam budú s nami vopred konzultovať. Išlo o ústne osobné prísľuby, ktorým sme dôverovali. Žiaľ, zistili sme, že zo stretnutia neexistuje žiadny zápis. Musíme preto verejnosť informovať týmto spôsobom, aký je stav vecí. A vysloviť verejný apel, aby niekto, žiaľ vôbec nevieme kto, prevzal záväzky ministerstva a zaručil, že všetko prebehne do konca marca tak, ako bolo sľúbené,“ povedal Ondrej Lunter.

Predsedovia samospráv upriamili pozornosť aj na to, že program pre ambulancie je prakticky nefunkčný a Lengvarský sľúbil nové podmienky. Medzi prísľubmi boli totiž aj zmeny v programe na podporu vzniku nových ambulancií z Plánu obnovy.

„Vznik nových ambulancií a revitalizácia ambulantného sektora je kľúčový predpoklad všetkých väčších zmien a reforiem aj v nemocničnej sieti. Bez revitalizácie ambulancií sa každý väčší zásah do nemocničnej siete zmení na okamžitý kolaps v tom ktorom regióne a desaťtisíce ľudí môžu ostať bez akejkoľvek dostupnej zdravotnej starostlivosti,“ upozornil Juraj Droba.

Ondrej Lunter upozornil na to, že tento program bol vyhlásený v septembri. Nakoľko vznikli len dve ambulancie, obidve v meste Banská Bystrica, považuje tento program de facto za nefunkčný.

Tomáš Szalay, lekár Bratislavského samosprávneho kraja, Foto: Monika Kováčová

„Málo doktorov sa prihlásilo, ešte menej má zmluvu a nestihne sa to dočerpať. Exminister Lengvarský nám sľúbil, že aktuálnu výzvu ukončia skôr, prerobia podmienky a vyhlásia znovu. Nové podmienky mali okrem iného podporiť nové ambulancie aj spätne, umožniť podporiť špecialistov či dať samosprávnym krajom možnosť, aby vybrali vhodné lokality pre vznik takýchto ambulancií aj podľa vlastného uváženia,“ povedal Tomáš Szalay, lekár Bratislavského samosprávneho kraja.

Predsedovia krajov vyzvali vládu aj k tomu, aby sa realisticky postavila tiež k výstavbe nemocnice Rázsochy, ktorá nemá blokovať peniaze pre regióny. V prípade, ak z auditu, ktorý by mal aktuálne prebiehať, vyplynie, že jej výstavba z prostriedkov Plánu obnovy sa nestihne, treba peniaze uvoľniť pre nemocnice v regiónoch.

„Veľmi podporujem takýto audit a najmä to, aby bol čo najskôr verejne oznámený termín, kedy bude jasné, či sa hrubá stavba Rázsoch dá stihnúť v termínoch Plánu obnovy. A v prípade, že termíny sú nereálne, aby sa ponechali pre Rázsochy prostriedky na projektovú prípravu pre získanie stavebného povolenia a ostatné peniaze poslali do reálnych a regionálnych nemocníc, ktoré sú pripravené ich užitočne použiť,“ povedal Ondrej Lunter.

O potrebne novej univerzitnej nemocnice niet pochýb, podľa zdravotníckej stratégie BSK by však mala byť na východe mesta a mala by byť komplexná.

„Dnes takmer nikto netuší, čo sa vlastne má na Rázsochách stavať. Projekt pôsobí nepripravene, s verejnosťou nikto nekomunikuje. Tento projekt však nestojí a nepadá na peniazoch z Plánu obnovy – boli vo vládnom programe predtým, ako tento vôbec vznikol,“ doplnil Juraj Droba s tým, že uvoľniť tieto peniaze na iné projekty v zdravotníctve, ktoré sú omnoho viac pripravené, je férové.