Ekocentrum v Čunove nielen naučí, ale aj názorne ukáže

6725

Vedeli ste, že najväčšia známa sladkovodná ryba planéty ešte donedávna brázdila aj náš Dunaj? Volá sa vyza a dnes je veľmi vzácna. A viete si predstaviť, že sa vaše deti učia ako obnoviť zdravý riečny či lesný ekosystém? Vďaka projektu cezhraničnej spolupráce „Ecoregion SK-AT“ si to budú môcť nielen predstaviť, ale aj naučiť  a to v priestoroch čunovského kaštieľa, kde vznikná Ekocentrum pre širokú verejnosť.

Workshopy, vzdelávacie programy pre žiakov a študentov, exkurzie, dobrovoľnícke dni, letné tábory, cezhraničné konferencie, nové turistické atrakcie, prezentácia prírodných zaujímavostí. Toto všetko, a ešte viac, nájdu obyvatelia a návštevníci v Bratislavskom samosprávnom kraji, v regióne Marchfeld v Rakúsku, v Národnom parku Donau-Auen a v Národnom parku Neusiedler See-Seewinkel. A zapojí sa aj Štátna ochrana prírody SR a DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie. Vzniklo tak unikátne partnerstvo, ktoré počas nasledujúcich 3 rokov spojí svoje sily a vytvorí priestor pre odovzdanie cenných poznatkov v oblasti ochrany prírody a prírodného dedičstva našich regiónov.

Hlavná myšlienka projektu je zjednotiť inštitúcie, ktorých odborné vedomosti o stave prírodného dedičstva pomôžu širokej verejnosti pochopiť súčasný stav chránených území. Tým sa prispeje k zachovaniu chránených území, ich rozširovaniu a obnovovaniu tých častí, ktoré boli vplyvom človeka narušené a poškodené. Rôznorodé aktivity v Ekocentre ukážu obyvateľom a návštevníkom našich regiónov, že turistika v prírode dokáže sprostredkovať autentické zážitky, a zároveň nenaruší prirodzený vývoj ekosystémov.

V projekte pôsobí viacero partnerov zo Slovenska a Rakúska, ktorí sa budú vzájomne učiť jeden od druhého. Lektori environmentálnej výchovy či sprievodcovia chránených území sa môžu zúčastniť aj tréningových programov v rakúskych národných parkoch a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. 

Deti sa naučia vnímať prírodné zákonitosti tým, že prejdú zo školských lavíc do terénu. Učiť sa budú priamo v praxi, kde si overia teóriu. Záverečným výstupom nebude písomný test, ale poznatky a vedomosti, ktoré budú môcť zdieľať a odovzdávať ďalej. Každý účastník programu sa bude musieť zamyslieť aj nad problémami súčasného znečisťovania, či zmeny klímy, ako aj otázkami vzácnych biotopov a ukázať cesty ako riešiť tieto problémy.

Hlavné investície projektu idú na obnovu Národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Čunove, v ktorej vznikne Ekocentrum. Taktiež sa o zaujímavú zážitkovú oblasť rozšíri návštevnícke centrum v Illmitzi. Región Marchfeld zase doplní svoju turistickú ponuku o nové oblasti poznávania prírody a Národný park Donau-Auen zmapuje severnú časť svojho územia, ktorá ponúka ďalšie neobjavené prírodné poklady.

Financovanie projektu zabezpečuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT 2014-2020. Celkové náklady sa odhadujú na 5 miliónov eur.         

Všetky dôležité informácie a novinky nájdete na našej stránke www.bratislavskykraj.sk, ako aj stránkach partnerov projektu.

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE KAŠTIEĽ ČUNOVO: tu