Ekocentrum v Čunove plné náučných a interaktívnych prvkov

1571

Bratislavský samosprávny kraj pripravuje zriadenie multifunkčného nadregionálneho enviro-vzdelávacieho centra. Vznikne v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ a Sýpka v Čunove. Ide o projekt Ecoregion SKHU, ktorý nadväzuje na realizovaný projekt Ecoregion SKAT, v rámci ktorého sa zrekonštruuje Kaštieľ v Čunove a vznikne ekocentrum. Druhá etapa projektu tak zahŕňa revitalizáciu záhrady za ekocentrom.

„Je to jedna z najvýznamnejších aktivít projektu. V záhrade vzniknú rôzne zážitkové a interaktívne prvky biotopové jazierko, schopné samočistenia, vtáčie hniezdo, drevená dráha nad mokraďou, šplhací totem, interaktívna stena, zážitkový chodník „bosou nohou“, ale aj záchranná stanica pre zranené živočíchy,“ ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Projekt Ecoregion SKHU opäť vytvoril unikátne partnerstvo, ktoré od novembra 2020 do októbra 2022 zrealizuje mnohopočetné aktivity v Bratislavskom regióne a v okolí Žitného ostrova na maďarskej strane. Jeho cieľom je systematické zvyšovanie environmentálneho povedomia laickej i odbornej verejnosti a cielené zvyšovanie zodpovednosti za prírodného bohatstvo územia a jeho ochranu.

Úvodné stretnutie všetkých projektových partnerov sa uskutočnilo koncom februára. Bratislavský samosprávny kraj, ako vedúci partner projektu, ich bude organizovať niekoľkokrát v priebehu realizácie. Ich účelom je koordinácia projektových aktivít či výstupov projektu. 

Počas trvania projektu zorganizujú projektoví partneri vzdelávacie programy pre žiakov a študentov slovenských a maďarských škôl, postaví sa kompletne nové ZERO WASTE Ekocentrum v Dunasziget (HU), zrekonštruuje sa komunitný dom v Kimle, ktorý sa bude následne využívať pre potreby vodáckej a prírodnej turistiky. Partnermi projektu sú na slovenskej strane VODNETURY.sk a na maďarskej strane Pisztráng Kör enviro-združenie, prírodný park Natúrpark Szigetköz a obec Kimle.

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, prostredníctvom Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika- Maďarsko. Potrvá dva roky a celkový rozpočet na všetky aktivity projektu je 1 950 000 eur. 

Anglická verzia tlačovej správy

Maďarská verzia tlačovej správy