Európsky výbor regiónov schválil stanovisko župana. Kraj bude mať ešte lepší prístup k eurofondom

859
Župan Juraj Droba
Župan Juraj Droba

Záujmy regiónov, miest a obcí treba počúvať a pozvať ich k rokovaciemu stolu.  

„Podaril sa nám ďalší dôležitý krok pre efektívne čerpanie eurofondov na území kraja. Európsky výbor regiónov schválil dôležité stanovisko, ktorého som mal česť byť spravodajcom. Dokument, ktorý je výsledkom širokých konzultácií s regiónmi z celej EÚ, sa týka nevyhnutnosti lepšieho zapájania regiónov do prípravy nového programového obdobia. Župa pracuje aktívne aj v Bruseli a usiluje sa o to, aby územie kraja vybojovalo čo najpriaznivejšie podmienky pre čerpanie eurofondov.“

Predseda BSK Juraj Droba vystúpil na 146. plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov a ako spravodajca predstavil stanovisko o „Účinnom zapojení miest a regionálnych samospráv do prípravy partnerských dohôd a operačných programov na roky 2021-27„.  

Poukázal na problémy pri zapájaní regiónov a miest do prípravy kľúčových strategických dokumentov kohéznej politiky. Opakovane upozorňoval na potrebu vytvárať úzke partnerstvá medzi všetkými aktérmi na národnej či európskej úrovni. Podľa župana sú takéto partnerstvá „kľúčovým predpokladom pre efektívne nastavenie nového programového obdobia a pretavujú princíp subsidiarity, pilier Európskej únie, do praxe„.

Zdôraznil dôležitosť zásad partnerstva a viacúrovňového riadenia v procese prípravy programového obdobia a vyslal jasný politický signál, že hlasy regiónov a miest v ňom treba počuť viac. „V týchto dňoch je z pohľadu samospráv nevyhnutné byť partnermi za rokovací stolom.  Vidím to jasne aj na príklade Bratislavského kraja, ktorý v súčasnosti bojuje za adekvátnu alokáciu v novom programovom období, ktorá regiónu umožní čeliť hlavným štrukturálnym problémom, ako aj za nový, efektívnejší implementačný mechanizmus, ktorý zjednoduší čerpanie eurofondov a dokáže zdroje zamerať na tie najdôležitejšie výzvy územia.“