Festival slobody čoskoro otvorí jubilejný 10. ročník

1034

Festival slobody je multižánrový medzinárodný festival organizovaný Ústavom pamäti národa, ktorý pripomína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku. Táto tradičná definícia festivalu však musela byť v aktuálnej situácii obmedzená čo do počtu žánrov aj medzinárodného charakteru, na druhej strane sa vďaka streamom, online diskusiách a ďalším formám vo virtuálnom priestore stáva celé podujatie prístupnejšie širokej slovenskej verejnosti.

Medzi témy, ktorým sa Festival slobody bude venovať, patrí prenasledovanie reholí, úteky za Železnú oponu či udalosti Novembra, predovšetkým pochod študentov 16. novembra 1989. Okrem diskusií je pripravený aj koncert a päť výstav. Súčasťou festivalu sa stala aj súťaž Klubu 89 pod názvom Naša nedávna história – Druhá svetová vojne. Bratislavský samosprávny kraj ako jeden z hlavných partnerov festivalu, do programu prispeje tradičným podujatím online Víkend zatvorených hraníc, ktoré sa taktiež odohrá v online priestore.

Sledovať ho môžete na webe ale aj v rádiu!

www.festivalslobody.sk

Podujatie sa uskutoční v súlade s opatreniami ÚVZ SR. Zmena programu vyhradená.