Finále Gastro junior Skills Slovakia sa zúčastnil aj žiak našej Hotelovej akadémie

779

Štefan Béreš, žiak Hotelovej akadémie na Mikovíniho zo IV. Am triedy sa zúčastnil 11. ročníka celoštátnej súťaže hotelových akadémií a stredných odborných škôl v odbore kuchár Finále Gastro Junior Skills Slovakia, Skills Slovakia – Gastro Junior Metro Cup na Medzinárodnom veľtrhu gastronómie Danubius Gastro, Incheba pod vedením hlavnej MOV Ing. Emílie Bačovej. Predchádzalo tomu víťazstvo v semifinálovom kole 27. januára 2022 v SOŠ obchodu a služieb v Piešťanoch. Celoštátneho kola sa zúčastnilo 6 žiakov.

Cieľom súťaže je nájsť zručných a talentovaných kuchárov, ktorí by boli nominovaní do juniorského a neskôr do seniorského tímu kuchárov a cukrárov SZKC, ktorý bude reprezentovať Slovensko na domácich aj zahraničných gastro súťažiach.

Súťažiaci boli povinní pripraviť tri rovnaké porcie moderného inovatívneho teplého pokrmu s prílohami v časovom limite 120 minút. Súťažný pokrm musel mať charakter špeciality v modernej úprave, pokrm, ktorý zodpovedá modernej gastronómii. Povinnou surovinou bola Platesa obyčajná. Okrem toho bol tesne pred súťažou odhalený malý Mistery box, v ktorom boli utajené suroviny. Z neho si museli súťažiaci minimálne tri výrobky zahrnúť do pripravovaného súťažného jedla. Štefanovi srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.