Finálna etapa rekonštrukcie Malokarpatského múzea

1650

Malokarpatské múzeum v Pezinku je jediným múzeom v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Profiluje sa ako regionálne múzeum so silným akcentom na starobylú kultúru vinohradníctva a vinárstva v prostrední Malých Karpát.

Hlavná budova Malokarpatského múzea v Pezinku je pamiatkovo chránený objekt zo 17. storočia. Ide o meštiansky renesančný vinohradnícky dom. Podkrovný priestor múzea nebol nikdy využívaný, chátral a potreboval výmenu krovu a strešnej krytiny.

Zámerom rekonštrukcie podkrovia bolo vybudovanie edukačného a workshopového centra pre prácu so školskými skupinami a seniormi, depozitára pre archeologické zbierkové predmety, archeologického laboratória, administratívneho pracoviska, priestoru registratúry, toaliet a technickej miestnosti pre správcu budov. Súčasťou investičného zámeru bolo aj vybudovanie prístavby s výťahom a schodiskom, ktorá bude slúžiť ako hlavný vstup do daného priestoru.

V týchto dňoch prebieha dokončenie rekonštrukcie aj s menšími opravami ostatných priestorov. Pozrite si video ako to teraz v múzeu vyzerá.

Malokarpatské múzeum v Pezinku je aj napriek aktuálnym protipandemickým opatreniam pre individuálnych návštevníkov OTVORENÉ.