Gaius Plinius Secundus: O víne – nová publikácia Malokarpatského múzea v Pezinku!

1221

Malokarpatské múzeum v Pezinku predstavuje novú publikáciu Gaius Plinius Secundus: O víne. 

Ide o prvý slovenský preklad Plinia Staršieho, najučenejšieho Rimana 1. storočia po Kr., ktorý prináša cenné poznatky z histórie rímskeho vinohradníctva a vinárstva. Čitateľ sa môže dozvedieť o charaktere a pestovaní viniča v rímskych, ale aj mimorímskych podmienkach, o domácich a zahraničných odrodách viniča, druhoch vína. Zoznámi sa tiež s fyziologickými účinkami vína či názormi významných osobností rímskeho poľnohospodárstva na vinohradníctvo a vinárstvo. Plinius mu predstaví pravidlá používania vína v náboženskom kulte a v súkromnom živote Rimanov, opíše slávne vinice a príbehy úspešných vinárov, poskytne informácie o skladovaní vína, jeho príprave, zaujímavých receptoch na chutné vína a v neposlednom rade aj o liečivých a škodlivých účinkoch jednotlivých vín. Predkladanou publikáciou začína Malokarpatské múzeum v Pezinku novú vedeckú edíciu k dejinám vinohradníctva a vinárstva Cultura vinearum in fontibus.

Preložil, štúdiu a poznámky napísal Tomáš Klokner.

Viac informácií nájdete na www.muzeumpezinok.sk