Hľadajú sa fotografie budovy YMCA do novej publikácie

1690

Občianske združenie FOTOFO, ktoré je súčasťou Stredoeurópskeho domu fotografie v Bratislave sa obracia s prosbou o pomoc na Vás, vašich známych, na širokú verejnosť. 

V týchto dňoch pripravuje Stredoeurópsky dom fotografie rozsiahlu publikáciu o Združení fotografov amatérov YMCA, ktoré vyvíjalo svoju činnosť dve desaťročia pod organizáciou YMCA Bratislava. Touto cestou by sme vás chceli ich mene vyzvať, ak máte nejaké staré fotografie z budovy (exteriéru, interiéru budovy YMCA, knižnice, chodieb, kotolne, prednáškových miestností , fotografickej činnosti, športu a pod.), aby ste využili nižšie uvedený kontakt.

Celý archív bratislavskej YMCA bol počas vojny zničený, a snahou Stredoeurópskeho domu fotografie je pripravovanú publikáciu o činnosti fotoklubu YMCA  prezentovať aj v kvalitnej dobovej obrazovej prílohe.

V prípade ponúknutých materiálov sa bude postupovať zákonným spôsobom podľa autorského zákona.

Za akúkoľvek informáciu o zachovaných archívnych dokumentoch, fotografiách vám vopred ďakujeme.

Za spoločnosť FOTOFO: