Vybrali ste najkrajšiu záhradku zariadení sociálnych služieb

2197
Mestské centrum sociálnych služieb, Malacky
Mestské centrum sociálnych služieb, Malacky

Prijímatelia sociálnych služieb trávia vo svojich záhradách čas nielen oddychom, ale aj prácou. Sadia, okopávajú, zalievajú a zveľaďujú. Mnohé záhradky sú veľmi pekné, a preto sme pozvali zariadenia súťažiť o tú najkrajšiu.

„Naším cieľom je spestriť chvíle prijímateľom sociálnej služby, ktorí majú v dôsledku pandemickej situácie dlhodobo obmedzené možnosti aktivizácie a trávenia voľného času. Slnečné dni všetkých lákajú von ešte o čosi viac. Využite ich spolu s vašimi prijímateľmi sociálnej služby na skrášlenie záhradky zariadenia tak, aby im robila ešte väčšiu radosť,“ vyzvala zariadenia riaditeľka Odboru sociálnych vecí Marica Šiková.

Fotografie nám mohli posielať do konca júla a do 11. augusta prebehlo na našom Facebooku hlasovanie o tú najkrajšiu. S 387 lajkmi zvíťazila záhradka Mestského centra sociálnych služieb v Malackách. Šikovní záhradkári získajú peknú cenu a záhradku im pomôžeme ešte viac skrášliť. 

A toto sú záhradky ostatných zariadení, ktoré sa do súťaže zapojili:

GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska, Bratislava
Zariadenie sociálnych služieb ROSA
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská, Bratislava
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA. „Naši prijímatelia v záhrade radi trávia čas, hrajú v nej rôzne športové a záujmové aktivity, s veľkou radosťou sa starajú o plody našej záhrady, realizuje sa v nej množstvo ergoterapeutických aktivít a spoločenských podujatí.“
Centrum sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Lipského, Bratislava. „Fotil náš prijímateľ sociálnej služby Ján Procházka. Je členom fotografického krúžku a zobrazuje časť senzorickej záhrady s vyvýšenými záhonmi. O celý vonkajší areál sa starajú naši klienti s podporou terapeutov.“
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Bratislava
Zariadenie sociálnych služieb Pod hradom, Plavecké Podhradie
Útulok sv. Lujzy de Marillac, Bratislava. „Útulok poskytuje sociálne služby pre starých a chorých ľudí bez domova. Na fotografii je jeden z klientov, ktorý sa venuje práci v záhrade.“
Centrum sociálnych služieb Sibírka
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO