Hľadáme nového kolegu na pozíciu : Účtovník / účtovníčka – Odborný pracovník Ekonomicko-prevádzkového oddelenia

18

Miesto práce : Horná č. 20, Modra

Druh pracovného pomeru : plný úväzok

Termín nástupu : 1. marca 2024 / dohodou

Mzdové podmienky (brutto) : od 1400 eur/mesiac (odmeňovanie sa realizuje v zmysle zákona číslo 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov  pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov) v závislosti od skúseností a praxe


Požadované vzdelanie :

 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

Požadovaná prax :

minimálne 3 roky v oblasti účtovníctva

Náplň práce :

 • Spolupracuje pri zabezpečovaní komplexného vedenia účtovníctva príspevkovej organizácie (účtuje pridelenú agendu)
 • Fakturácia na základe predložených podkladov
 • Kontroluje predložené účtovné doklady, koordinuje ich obeh a postup pri spracovaní v zmysle smernice o obehu účtovných dokladov
 • Spolupracuje pri vypracovaní rozborov a štatistických výkazov v zmysle požiadaviek a pokynov nadriadených pracovníkov
 • Spolupracuje pri vykonávaní porovnávania a odsúhlasovania čerpania výdavkov a príjmov
 • Spolupracuje pri zostavovaní účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a účtovných výkazov
 • Vedenie evidencie hmotného a nehmotného majetku a zaistenie všetkých operácií s tým súvisiacich
 • Vykonáva za podpory nadriadeného verejné obstarávanie v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní 343/2015
 • Iné administratívne úlohy

Počítačové zručnosti :

 • Ekonomický program -iSpin – výhodou
 • Microsoft Outlook – pokročilá
 • Microsoft Word – pokročilá
 • Microsoft Excel – pokročilá

Všeobecné spôsobilosti a predpokladyv:

 • komunikačné schopnosti, samostatnosť, flexibilnosť, operatívnosť
 • prax a znalosť v oblasti rozpočtovej politiky výhodou
 • prax v oblasti ekonomiky verejnej správy výhodou
 • bezúhonnosť

Ponúkame:

 • Možnosť pôsobiť v stabilnej a renomovanej inštitúcii
 • Možnosť účasti na zaujímavých projektoch a podujatiach
 • Perspektívny a stimulujúci pracovný kolektív

Osobité ustanovenia:

V prípade Vášho záujmu nám zašlite štruktúrovaný životopis spolu so súhlasom so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov na e-mail: vengova@moska.sk do 14.2.2024.

Miesto výberového konania: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná 20, 900 01 Modra