Hokej v Hestii

1105

Dňa 26.09.2019 sa v detašovanom pracovisku DSS HESTIA konal šiesty ročník stolno-hokejového turnaja. Tento rok sa k domácim družstvám Tornádo (det.pracovisko DSS HESTIA) a Optimisti ( DSSaZPS Hrnčiarska) pridali družstvá z DSS Kampino, ZSS ROSA, DSS Integra Senec, Gaudeamus a DSS a ZPB Merema.

Ráno sme hostí srdečne privítali a pani riaditeľka PaedDr. Schmidtová svojím príhovorom zahájila začiatok hry. Atmosféra bola plná vzrušenia a emócií.

Tento príjemný a slnečný deň sme spoločne strávili v záhrade na čerstvom vzduchu, kde sme si posedeli pri bohatom občerstvení a výbornom guláši.

Po odohraní všetkých zápasov prišlo na rad vyhodnotenie a odmeňovanie hráčov. Keďže boli všetky družstvá výborné, rozhodli sme sa, že sa na štvrtom mieste umiestnia družstvá : Integráci (DSS Integra, Senec), Dream team ( DSS Kampino ), Jupiter 5000 ( Gaudeamus ) a Tornádo ( DSS Hestia ). Tretie miesto získalo družstvo Optimisti ( DSSaZPS Hrnčiarska ), na druhom mieste skončili Meremáci ( DSS a ZPB Merema ) a víťazmi stolno – hokejového turnaja 2019 sa stali DRACI ( ZSS ROSA).

Veľká vďaka patrí zamestnancom i klientom detašovaného pracoviska DSS HESTIA, ktorí sa podieľali na príprave turnaja a rovnako aj rodičom našich klientov, ktorí nám pomohli s občerstvením a cenami pre účastníkov.

Všetkým hráčom ešte raz zo srdca gratulujeme a veríme, že prežili deň plný zábavy, smiechu a pohody. Dúfame, že sa o rok stretneme v takej príjemnej atmosfére opäť.