Hygienici posilnili call centrá

6397

Ministerstvo zdravotníctva informovalo, že hygienici posilnili call centrá na svojich regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

V činnosti je aktuálne 36 telefonických liniek. Pribudlo tak ďalších 27 kontaktných bodov.

Nepretržitú činnosť majú  telefónne linky Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva:
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove – 0917 121 946
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade – 0911 635 260, 0903 905 080
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach – 0948 518 954  

Pribudli aj ďalšie kontakty pre verejnosť na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva:

InštitúciaCall centrume-mail
ÚVZ SR0917 222 682novykoronavirus@uvzsr.sk
RÚVZ Bratislava0917 426 075X
RÚVZTrnava0905 903 053 
RÚVZ Senica0907 169 312se.koronavirus@uvzsr.sk
RÚVZ Galanta0907 996 734ga.epid@uvzsr.sk
RÚVZ Dunajská Streda0910 459 200ds.koronavirus@uvzsr.sk
RÚVZNitra0948 495 915nr.sekretariat@uvzsr.sk
RÚVZ Komárno0911 305 651koronaviruskn@uvzsr.sk
RÚVZ Levice0910 901 129lv.riaditel@uvzsr.sk
RÚVZ Nové Zámky035/640 09 97nz.epid@uvzsr.sk
RÚVZ Topoľčany038/532 63 91to.epid@uvzsr.sk
RÚVZ Trenčín0917 763 203tn.covid19@uvzsr.sk
RÚVZ PovažskáBystrica0911 727 930
042/44 50 233
pb.epid@uvzsr.sk
RÚVZ Prievidza046/519 20 26koronavirus@ruvzpd.sk
RÚVZŽilina0905 342 818X
RÚVZ Čadca0919 453 544ca.koronavirus@uvzsr.sk
RÚVZ Dolný Kubín0905 239 076m.varmusova@gmail.com
RÚVZ Liptovský Mikuláš0903 550 420
0911 236 988
0903 540 635
X
RÚVZ Martin043/401 29 27
0902 740 766
0911 514 878
mt.epid@uvzsr.sk
RÚVZ Banská Bystrica0918 659 580X
RÚVZ Zvolen045/555 23 58zv.epid@uvzsr.sk
RÚVZ Žiar nad Hronom0911 902 853zh.epid@uvzsr.epid
RÚVZ Lučenec0905 536 551
0915 885 813
0918 601 924
047/43 235 72
lc.epidemiologia@vzsr.sk
RÚVZ Veľký Krtíš047/48 30 747ruvzvk@uvzsr.sk
RÚVZ Rimavská Sobota0918 542 763rs.epid@uvzsr.sk
RÚVZKošice0918 389 841koronavirus@ruvzke.sk
RÚVZ Michalovce0948 518 954     
056/6880 617     
056/6880 621 
X
RÚVZ Rožňava00421 905 439 276rv.koronavirus@uvzsr.sk
RÚVZ Spišská Nová Ves0910 118 266X
RÚVZ Trebišov059/67 24 993
056/ 38 13 231
0918 680 305
0915 577 356
tv.epid@uvzsr.sk
Prešov0911 908 823X
Bardejov0917 121 946 bj.epida@uvzsr.sk
 
Humenné0908 440 174hn.htc@uvzsr.sk
Poprad0911 635 260
0903 905 080
052/772 2604
052/712 5474
pp.epi@uvzsr.skpp.sekr@uvzsr.skpp.riaditel@uvzsr.sk
Svidník0910 580 707sk.epidemiologia@uvzsr.sk
Vranov nad Topľou0915783454 

Nepretržite je k dispozícii verejnosti aj Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234.

A takisto e-mail Úradu verejného zdravotníctva novykoronavirus@uvzsr.sk.

Viac informácií nájdete na: www.minv.sk