Jasličky na Tbiliskej v Rači prijmú viac detí

815
Jasličky na Tbiliskej

Rekonštrukciou nevyužívaného školníckeho bytu sa zvýši kapacita z 15 na 20 detí a zamestnanie nájdu dve opatrovateľky.

Práce na zariadení starostlivosti pre deti do troch rokov na Tbiliskej začali ešte v roku 2018. Vedúca zariadenia Mária Gaálová sa vtedy rozhodla prerobiť neobývateľný byt na novú triedu jasličiek. „O umiestňovanie detí do jasličiek je veľký záujem a nie všetkým žiadateľom je možné vyhovieť z kapacitných dôvodov,“ hovorí Gaálová.

V roku 2018 Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. Rači sa takto podarilo získať takmer 92,5-tisíca eur. Stavebné povolenie na zmenu uvedeného priestoru bolo vydané dňa 24. apríla 2019 a realizačný projekt bol schválený v roku 2020. Stavebné práce boli ukončené v máji 2021. Vybavenie interiéru nových priestorov bolo v celkovej výške 8 263,34 € a ukončené v mesiaci jún 2021.

Celková kapacita zariadenia sa zvýši z doterajších 15 detí na 20 detí. Navýši sa aj počet zamestnancov o 2 opatrovateľky detí a 1 upratovačku na polovičný úväzok. V moderných prerobených priestoroch sa nachádza pre deti spálňa, herňa, šatňa, kúpeľňa s toaletami, kuchynka a sociálne zariadenie pre personál. Priestorové vybavenie je z vysoko kvalitných materiálov a spĺňa všetky normy, ktoré sú potrebné k prevádzke takéhoto druhu zariadenia.

Jasličky na Tbiliskej
Jasličky na Tbiliskej
Jasličky na Tbiliskej

Otvorenie novej triedy sa uskutoční dňa 2. septembra 2021.

„Chcem poďakovať celému vedeniu úradu hlavne pánovi prednostovi Ing. Petrovi Semancovi, ktorý si vždy vypočul moje požiadavky a návrhy, ktoré som mohla neskôr zrealizovať. Poďakovanie patrí pani Janke Bednaričovej, že s veľkým pracovným nasadením obstarávala interiérové vybavenie jasličiek, Mgr. Zuzane Ohrádkovej, Ing. Štefanovi Borovskému za spracovanie celého projektu, vedúcej oddelenia a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek dielom pričinili o to, aby sme mohli tieto krásne priestory využiť pre deti, ktorých rodičia potrebujú naše služby,“ dodáva vedúca zariadenia Mária Gaálová.

Zdroj: MČ Rača