Kalendár Premeny Malokarpatského regiónu 2021

954

Združenie Malokarpatská vínna cesta vydala nový nástenný kalendár Premeny Malokarpatského regiónu 2021.

Mestá, mestečká a obce v oblasti Malých Karpát spája nespochybniteľná vinohradnícka a vinárska minulosť. Bol by to však príliš zjednodušený pohľad na tento krásny a rozmanitý kraj. Tvorila ho pestrá zmes obyvateľov, ktorí vtlačili svoju pečať do charakteru týchto lokalít. Tie stopy sú viditeľné dodnes. Dejiny regiónu formovali viaceré národnosti niekoľkých konfesií a početné profesie obchodníkov, remeselníkov či sedliakov. Stretával sa tu život šľachty, meštianstva a vidieckeho štýlu.

Vývoj je zásadnou črtou našej civilizácie a kultúry. Nezastaví sa a pokračuje celé stáročia. Neobchádza ani našu oblasť. Kalendár zachytáva tieto zmeny v čase. Snaží sa porovnať výzor rovnakých miest v minulosti a dnes. Už po druhýkrát. Zastavme sa pohľadom na vybraných dominantách kraja. Zaspomínajme, ako vyzerali v minulosti. Najlepšie s pohárom miestneho vína.

Kalendár je k dispozícii v kancelárii MVC – SOŠVO, Kostolná 3, Modra /t. 0915 142 777/.

Zdroj: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského kraja.

Viac informácií o Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre nájdete na www.moska.sk