Kaštieľ v Stupave

2614
V roku 2020 odovzdalo BSK do užívania novo zrekonštruovaný prístupový mostík. ku kaštieľu v Stupave.

Pôvodne vodný hrad sa ako stredisko pajštúnskeho panstva prvý krát spomína už v roku 1271. V polovici 17. storočia si ho Pálfyovci prestavali na rannobarokové  sídlo so štyrmi vežami, kaplnkou a čestným nádvorím. Na konci 19. storočia dal gróf Károlyi objekt zásadne prestavať, vďaka čomu sa stupavský kaštieľ stal najreprezentatívnejším šľachtickým sídlom Bratislavskej župy. Po požiari v r. 1947 a následnej účelovej rekonštrukcii pre potreby domova dôchodcov (1962) dostal kaštieľ dnešnú podobu. Zo starších období sa zachoval prístupový most cez bývalú vodnú priekopu a na fasáde kaštieľa   barokový vstupný portál s reliéfnym erbom Károlyiovcov.  Súčasťou areálu kaštieľa je park s jazierkom, z ktorého vychádzajú turistické trasy a chodníky do Malých Karpát a k zrúcanine hradu Pajštún.

Pamiatka kaštieľa slúži pre účely Domova sociálnych služieb.

Pálffiovský kaštieľ s bývalou vodnou priekopou.

Adresa:
Kaštieľ a park v Stupave
Hlavná 13
900 31 Stupava

Správca: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ