Klienti Domova sociálnych služieb Kampino pomáhajú slabším

633

Klienti Domova sociálnych služieb Kampino majú záujem rozvíjať svoje zručnosti. Prečo ich potom nevyužiť na pomoc ešte slabším?

Zariadenie napísalo projekt „Ateliér – rozvoj komunitnej spolupráce“ a poslali na Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny na získanie dotácie. No a to sa aj podarilo. Časť finančných prostriedkov využili na vybavenie ateliéru a časť na nákup materiálu na ručnú výrobu jemných a hebkých dečiek pre predčasne narodené detičky. Tie 20. júna odovzdali OZ Malíček prostredníctvom jej prezidentky Ľubice Kaiserovej. Darčeky vyvolali nadšenie.

„Pani Kaiserová, súčasne sestra pracujúca na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka SZU a UNB v petržalskej nemocnici na Antolskej ulici v Bratislave nás so záujmom previedla po oddelení s množstvom inkubátorov pre predčasne narodené detičky. Detičky s príznačným názvom občianskeho združenia, vo veľkosti prsta na našich rukách, malíčka. Personál vykonáva náročnú, obdivuhodnú, zmysluplnú a nezastupiteľnú prácu v starostlivosti o „predčasniatka“ a most medzi klinikou a rodinou, aby dieťaťko bolo čo najskôr pri matke, v rodine, vo svojom domove“ priblížila riaditeľka zariadenia.

Domov sociálnych služieb Kampino sa teší na ďalšiu spoluprácu.