Týždeň mozgu v Kaštieli

576
Týždeň mozgu v Kaštieli
Týždeň mozgu v Kaštieli

Týždeň mozgu (Brain awareness week) je medzinárodné podujatie, do ktorého sa na Slovensku zapájame už šestnásty rok. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť a dôležitosť prevencie zhoršenia jeho fungovania. Pri tej príležitosti sa konajú verejne prístupné aktivity a prednášky pre rôzne cieľové skupiny.

Trochu zveličene by sa dalo povedať, že u nás v Kaštieli máme týždeň mozgu po celý rok.

Už od čias, keď sme začali plánovať vznik špecializovaného zariadenia (čo bolo už v roku 2012), si totiž uvedomujeme, aké je dôležité udržiavať svoj mozog aktívny a tak zabrániť zhoršovaniu jeho funkcií. Preto u nás máme hneď dve skupiny pravidelných tréningov pamäti, ktoré sa stretávajú každý týždeň. K nim sme pridali ešte jednu príležitostnú, pre ďalších záujemcov a zvedavcov a jedno veľké spoločné stretnutie, na ktorom sme okrem krátkej prednášky a rozhovorov mali aj rôzne písomné úlohy, od doplňovania obrázkov až po prevetrávanie vedomostí zo zemepisu, literatúry, cudzích či nárečových slov. Celkovo sa nám tak podarilo zaujať takmer 50 prijímateľov sociálnej služby. Vo všestrannej starostlivosti o svoj mozog a duševné zdravie celkove, budeme samozrejme pokračovať počas celého roka. Pretože chápeme, že je to naozaj dôležité a okrem toho to vieme robiť tak, že nás to proste baví.