Konferencia Múzeá v pohybe

807

V mene organizátorov podujatia Niederösterreich management vás pozývame na on-line konferenciu Dolnorakúsko – český múzejný deň s názvom Múzeá v pohybe, ktorá sa bude konať v on-line verzii dňa 19.marca 2021.

Veríme, že príspevky konferencie vás budú inšpirovať a podnietia nás k spoločnej diskusii. Dozviete sa ako digitálne sprostredkovávať kultúru nielen vo svete múzejníctva, o zaujímavej vzdelávacej činnosť dospelých, o nových digitálnych aplikáciách a mnoho ďalšieho. Veríme, že vás konferencia podnieti k spoločnej a inšpiruje vo vašej tvorbe.

Konferencia je súčasťou Interreg projektu I-Cult a predstaví projekty nielen z českodolnorakúskeho regiónu AREAacz. Prihlásiť sa na konferenciu je možné do 15.marca 2021, konferencia bude v nemeckom a českom jazyku.

Detailný program: www.noemuseen.at

Registrácia je možná na linku: registration from