Koronavírus je potvrdený aj na cirkevnej škole v Bratislave

9003
Zdroj: Facebook Spojená škola Svätej Rodiny - gymnázium
Zdroj: Facebook Spojená škola Svätej Rodiny - gymnázium

Riaditeľka Spojenej školy Svätej Rodiny v Bratislave dnes oznámila potvrdenie koronavírusu.

Na základe oznámenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vám oznamujeme, že na našej škole bol pozitívne potvrdený test na koronavírus. Z uvedeného dôvodu sú všetci zamestnanci školy a žiaci povinní dodržiavať 14-dennú karanténu, ktorá v tomto prípade platí do 19. 3. 2020 (tak to určil URVZ). V tomto období ste povinní dodržiavať pokyny Úradu regionálneho zdravotníctva, ktoré boli všetkým zaslané.  Dôležité je najmä sledovanie zdravotného stavu (meranie teploty a  sledovanie ďalších príznakov),  zdržiavanie sa iba v domácom prostredí  a obmedzenie kontaktu s osobami mimo domáceho prostredia na minimum,“ uviedla prostredníctvom oficiálneho webu školy riaditeľka Helena Jánošíková.