Koronavírus: Zákaz návštev v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb

4131

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) v súvislosti s koronavírusom vydal zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach a požiadal poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby dôsledne dodržiavali hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochoreniaCOVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.

Zákaz návštev platí aj v zariadeniach sociálnych služieb.

Podľa nariadenia ÚVZ „akútnu infekciu dýchacích ciest COVID 19 spôsobuje nový koronavírus (SARS- CoV-2) z čeľade Coronaviridae. Nový koronavírus patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-CoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím.“

Na základe výskytu ochorenia COVID 19, ktoré bolo laboratórne potvrdené Národným referenčným laboratóriom pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 06.03.2020 existuje v Slovenskej republike riziko šírenia tohto prenosného ochorenia. „Z uvedeného dôvodu je potrebné zamedziť zavlečeniu tejto vzdušnej nákazy na pacientov hospitalizovaných v lôžkových oddeleniach príslušných zdravotníckych zariadení, zamestnancov zdravotníckeho zariadenia ako aj na osoby, ktoré sú umiestnené vzariadeniach sociálnych služieb vrátane zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Prípadné komplikovanie chorobného stavu touto nákazou môže vážne ohroziť klinický stav hospitalizovaných pacientov, alebo ich ohroziť na živote.“

Na základe týchto skutočností bolo nutné v súlade s § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. uložiť opatrenie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí anebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok odvolania v zmysle § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.