Kraj rozdeľuje ochranné pomôcky a antigénové testy zariadeniam sociálnych služieb

661

Od vypuknutia pandémie distribuuje odbor sociálnych vecí Bratislavského kraja verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb osobné ochranné pracovné pomôcky proti šíreniu nákazy.

Sú to masky, rúška, respirátory FFP2, FFP3, ochranné okuliare a štíty, chirurgické rukavice, ochranné obleky a návleky, dezinfekcie a antigénové testy pridelené zo Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kvôli zhoršujúcej sa pandemickej situácii pokračujeme v pravidelnom odovzdávaní antigénových testov a iných OOPP. Tento týždeň bolo pozvaných 185 poskytovateľov sociálnych služieb – verejní v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, mestskej časti alebo obce a neverejní poskytovatelia registrovaní BSK. Odovzdávali sa antigénové testy, respirátory FFP2, jednorazové chirurgické masky, jednorazové rukavice, ochranné obleky, ochranné návleky na nohy, ochranné štíty a ochranné okuliare.