Kultúra

Čo pre vás robíme?

Oddelenie kultúry vytvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a ochranu pamiatkového fondu v regióne, koordinuje činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a vytvára organizačno-ekonomické, materiálno-technické a personálne podmienky pre ich efektívne pôsobenie. Podporuje významné regionálne kultúrne aktivity formou spolupráce prostredníctvom účelovo viazaných finančných prostriedkov …viac

Zriaďovaná kultúra

Informácie o kultúrnych zariadeniach v BSK:
- Divadlá
- Múzeum
- Knižnica
- Osvetové stredisko

Podpora kultúry v regióne

Aktuálne projekty regionálneho aj medzinárodného významu, v ktorých BSK participuje.

Nezriaďovaná kultúra

Formy a spôsoby podpory nezriaďovanej kultúry v Bratislavskom kraji:
- BRDS
- Cvernovka
- Kreatívny priemysel

Kultúrne dedičstvo BSK

Nehmotné a hmotné kultúrne dedičstvo kraja pod záštitou a správou Bratislavského samosprávneho kraja.

Strategické dokumenty v oblasti kultúry BSK

Aktuálne články

Všetky články
Zrekonštruovaný kaštieľ v Čunove otvára brány. Prvých návštevníkov privíta tretiu aprílovú sobotu

Otvorili sme Ekocentrum v Čunove. Vzniklo v zrekonštruovanom kaštieli

0
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) bývalú ruinu kaštieľa premenil na unikátne ekocentrum. Komplexnou rekonštrukciou prešla budova kaštieľa, ako aj priľahlá záhrada. „To, čo tu návštevník uvidí, je absolútne neporovnateľné s tým, ako to tu vyzeralo pred tromi...

Ambíciou Bratislavského kraja je vytvoriť moderný región s vysokou kvalitou  života a životného prostredia....

0
Vo štvrtok 18. 4. 2024, aj v súvislosti s iniciatívou Deň Zeme, sa areál čunovského kaštieľa zaplnil pozvanými hosťami, zahraničnými partnermi, organizáciami, ako aj odborníkmi na ochranu životného prostredia, envirovzdelávania či udržateľného turizmu a ekoturizmu. Dôvodom bola odborná...

Úspešná divadelná retrokomédia slovenskej autorky Táni Kusej sa predstaví publiku v Bratislave

0
Úspešná divadelná retrokomédia Divadla Nová Dedinka "Syna či dcéru" slovenskej autorky Táni Kusej sa predstaví publiku v Bratislave 1. mája 2024 o 17:00 vo veľkej sále Domu kultúry Ružinov.  Nazrite do ženských kúpeľov Lúčky, kde muži majú prístup na...
Bratislavská župa tento rok ocení 25 výnimočných osobností

Bratislavská župa tento rok ocení 25 výnimočných osobností

0
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne udeľuje ocenenia zaujímavým osobnostiam – umelcom, učiteľom, lekárom, vedcom, športovcom či pracovníkom v sociálnej oblasti. Ide o ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj kraja, ale i šírenie dobrého mena regiónu doma i v zahraničí. Výnimočný...
K vodám Žitného ostrova odvezie výletníkov cyklobus Od vody k vode

K vodám Žitného ostrova odvezie výletníkov Cyklobus od vody k vode

0
Aj počas tohto leta vypraví Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj špeciálne upravený autobus, ktorý odvezie cestujúcich z Dunajskej Stredy do Gabčíkova aj s ich bicyklami. Štartuje dvakrát denne z centra mesta, stojí...

Kalendár podujatí

[metaslider id=“38156″]